Opperdoes3.0 23.02 | Vooraankondiging ALV

Geplaatst op 20-03-2023  -  Categorie: Algemeen

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

17 april in De Roef

De ledenvergadering van WSV Doeshaven wordt gehouden op 17 april in het havenrestaurant ‘De Roef’ van Watersportvereniging Doeshaven, Boomgaardlaan 16, 2351CR Leiderdorp. De aanvang is om 20.00 uur.
Eventuele agendapunten dient u tenminste 14 dagen voor ALV aan te leveren bij de secretaris. De sluitingstermijn hiervoor is 2 april voor 17.00 uur


Voorzitter

De voorzitter Peter van Arkel treedt conform het schema (zoals weergegeven in het huishoudelijk reglement) af. Peter stelt zich niet herkiesbaar.
Kees Wassenaar stelt zich kandidaat voor deze functie; hij draait al enige maanden mee in het bestuur en zal zich ter vergadering voorstellen.


Verenigingscommissaris

De functie van verenigingscommissaris is gedurende het laatste jaar ad interim vervuld door Richard Pracht. Richard trekt zich definitief terug.

Gerard Gerritsen stelt zich kandidaat. Gerard Gerritsen heeft de laatste maanden in het bestuur ’meegedraaid’ en zal zich ter vergadering voorstellen.

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur. De uiterste datum die daarvoor geldt is 2 april 2023.


Havencommissaris vacant

De termijn van John Verhoogt verstrijkt in 2024. John stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur is naarstig op zoek naar een goede opvolger. Gegadigden voor deze functie worden dringend gevraagd zich bij het bestuur kenbaar te maken.

Alle documenten in relatie met de ALV worden 3 april beschikbaar gesteld via de website doeshaven.nl/leden.


Het financieel uurtje

Om 18.45, een uur voor de ALV vergadering, is conform afspraak, het financieel uurtje. Leden met financiële belangstelling kunnen zich hiervoor aanmelden. Binnen dat uur zullen vooraf gestelde vragen worden doorgenomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en het indienen van vragen is woensdag 12 april 17.00 uur.


Namens het bestuur,
John Visser
Secretaris