doeshaven-logo-02-2017-rgb-cool-gray-m

Vereniging


Beste leden van onze watersportvereniging. Zoals u weet zijn wij ongelofelijk blij met u als lid maar in het bijzonder met al onze vrijwilligers. Zij zijn de ruggengraat van onze vereniging en verantwoordelijk voor waar wij nu staan en voor hoe mooi en gezond onze vereniging is. Leden die ook een bijdrage willen leveren aan onze haven zijn dan ook altijd van harte welkom en kunnen zich aansluiten bij een van onze commissies.

Commissies
Zo kunt u als lid bijvoorbeeld een bijdrage leveren bij de berging van schepen die de winterberging ingaan of bij de tewaterlating aan het begin van het seizoen. Assisteren bij het organiseren van evenementen of activiteiten. Hebt u twee rechter handen of een technische knobbel, meld u zich dan aan bij de technische (advies)commissie. Zij zorgen voor het onderhoud aan de haven en het havengebouw. Bent u in het bezit van een scherpe pen of hebt u gevoel voor beeld en vorm dan kunt u uw ei kwijt in de redactiecommissie. Zij maken onder andere ons havenblad Opperdoes en de nieuwsbrief.

Commissies en Voorzitters
Activiteiten R. Pracht
Financieel advies K. van Leeuwen
Kascontrole Ph. de Gruyter
Winterbergingscommissie R. Huisken
Redactiecommissie J. Burgerjon

De technische adviescommissies zijn projectafhankelijk en worden op ‘skills’ samengesteld. U kunt uw vaardigheden op uw persoonlijke pagina in ‘Mijn Doeshaven’ kenbaar maken. De havencommissaris neemt bij gelegenheid contact met u op.

Mijn Doeshaven

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Documenten


Tarieven, wachtlijst en andere documenten
Wilt u nazien wat de kosten zijn voor een lidmaatschap, een ligplaats of het gebruik van onze faciliteiten? De veranderingen nazien in de wachtlijst? Andere belangrijke openbare documenten inzien? Klik dan hier.

Statuten en reglementen
Onze statuten zijn sinds 29 mei 2001 ongewijzigd. In onze reglementen zijn in 2011 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het herziene reglement is conform artikel 24 van de statuten goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april 2011. Onze statuten en reglementen kunt u hier bekijken en downloaden.

Opperdoes


Nieuwsbrief
Wanneer er ontwikkelingen zijn die voor u wellicht interessant zijn, nemen we die op in onze nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen maar u hebt zich daarvoor nog niet aangemeld, dan kunt u een e-mail sturen aan eitcader.[antispam].@doeshaven.nl. De nieuwsbrief hangt ook altijd op het mededelingenbord in de centrale hal van het havengebouw. Klik hier om de voorgaande nieuwsbrieven te bekijken.

Opperdoes
U kunt als lid uw bijdrage leveren aan ons verenigingsblad Opperdoes. U kunt bijvoorbeeld uw mooiste foto insturen of meedoen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Een leuk verhaal schrijven over de herkomst van uw schip of over iets dat u tijdens het varen hebt meegemaakt. Onderwerpen in overvloed. U kunt uw foto’s - met onderschrift - of uw artikel mailen aan eitcader.[antispam].@doeshaven.nl.

Voor iedere uitgave van de Opperdoes zoeken wij een gastredacteur. Lijkt het u leuk om eens aan te schuiven bij de redactie, laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar eitcader.[antispam].@doeshaven.nl.

Redactiecommissie
Joop Burgerjon hoofdredacteur
Bas Barthen redacteur
Dick van Galen redacteur
Ton Karstens vormgeving
Richard Pracht eindredactie

Watersportverbond


Gastvrijheidsregeling
Zoals u weet zijn wij als vereniging lid van het Watersportverbond en kunt u daardoor gebruikmaken van vele leuke extra’s. Eén daarvan is de Gastvrijheidsregeling. Als u op bezoek bent bij een verenigingshaven die meedoet aan de Gastvrijheidsregeling, wordt u extra gastvrij ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld korting zijn op het liggeld of gratis overnachtingen.

Op de pagina van het Watersportverbond leest u alles over uw privileges, de Gastvrijheidsregeling en de verenigingen die daar aan meedoen.

U kunt als lid van het Watersportverbond gebruik maken van het ledenportaal. Op www.mijnwatersportverbond.nl kunt u een account aanmaken. In dit ledenportaal kunt u bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven, uw ICP aanvragen en uw ledenpas uitprinten.

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar ofni.[antispam].@watersportverbond.nl.

Opzeggen


lidmaatschap en/of ligplaats opzeggen
Voor leden die een ligplaats willen opzeggen of zich als lid willen uitschrijven is er het mutatieformulier. Stuur het mutatieformulier volledig ingevuld en ondertekend naar eitartsinimda.[antispam].@doeshaven.nl of per post aan

Watersportvereniging Doeshaven,
T.a.v. Rien Slingerland
Boomgaardlaan 16
2351 CR Leiderdorp

U kunt het formulier ook deponeren in een gesloten envelop in de rode brievenbus in de centrale hal van het havengebouw. Het mutatieformulier kunt u ook vinden in een bakje naast de ingang van de bestuurskamer. Om vergissingen te voorkomen, accepteren we geen opzegmailtjes, telefoontjes, bedankbriefjes of mondelinge opzeggingen.

Mutaties worden zo snel mogelijk verwerkt. U krijgt van ons een afgetekende kopie van uw opzegging met daarop het restitutiebedrag dat wij zullen bijschrijven op uw rekening.

Samenvatting
Bij het opzeggen van uw ligplaats is artikel 5, lid 6 van het Havenreglement van toepassing. Opzeggen moet altijd met het mutatieformulier. Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. De opzegtermijn gaat in per eerste van de maand na de maand waarin u hebt opgezegd. Over de na deze opzegtermijn gelegen periode wordt betaald liggeld gerestitueerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet uw ligplaats leeg worden opgeleverd.

Watersportvereniging Doeshaven
Boomgaardlaan 16
2351 CR Leiderdorp
071 589 43 79

www.doeshaven.nl
ofni.[antispam].@doeshaven.nl

NL34 INGB 000 350 99 35
KvK Leiden nr. 40445315