doeshaven-logo-02-2017-rgb-cool-gray-m

Vereniging


Beste leden van onze watersportvereniging. Zoals u weet zijn wij ongelofelijk blij met u als lid maar in het bijzonder met al onze vrijwilligers. Zij zijn de ruggengraat van onze vereniging en verantwoordelijk voor waar wij nu staan en voor hoe mooi en gezond onze vereniging is. Leden die ook een bijdrage willen leveren aan onze haven zijn dan ook altijd van harte welkom en kunnen zich aansluiten bij een van onze commissies.

Commissies
Zo kunt u als lid bijvoorbeeld een bijdrage leveren bij de berging van schepen die de winterberging ingaan of bij de tewaterlating aan het begin van het seizoen. Assisteren bij het organiseren van evenementen of activiteiten. Hebt u twee rechterhanden of een technische knobbel, meldt u zich dan aan bij de technische (advies)commissie. Die zorgt voor het onderhoud aan de haven en het havengebouw. Bent u in het bezit van een scherpe pen of hebt u gevoel voor beeld en vorm dan kunt u uw ei kwijt in de redactiecommissie. Die maakt onder andere ons verenigingsblad Opperdoes en de nieuwsbrief.

Commissies en Voorzitters
Activiteiten - voorzittersfunctie vacant
Financieel advies - Kees van Leeuwen
Kascontrole - Danny Dijkstra 
Winterbergingscommissie - Theo Meijer en Anna Wouters 
Redactiecommissie - Bas Barthen

De technische adviescommissies zijn projectafhankelijk en worden op ‘skills’ samengesteld. U kunt uw vaardigheden op uw persoonlijke pagina in ‘Mijn Doeshaven’ kenbaar maken. De havencommissaris neemt bij gelegenheid contact met u op.

Mijn Doeshaven

Inloggen


Logingegevens vergeten?

Documenten


Openbare documenten
Wilt u nazien wat de kosten zijn voor een lidmaatschap, een ligplaats of het gebruik van onze faciliteiten? De veranderingen nazien in de wachtlijst? Andere belangrijke openbare documenten inzien? Hier vindt u alle openbare documenten. Heeft u toch nog vragen dan kunt u die stellen aan Rien Slingerland.

HAVEN DOCUMENTEN
Tarieven 2021
Statuten en reglementen
Protocol cameratoezicht
Plattegrond schematisch overzicht


Actuele Lijsten
Wacht-, wissellijst en lijst ligplaats op termijn van 8 juni 2021
Bootloods planningsschema 2021 - 2022 van 6 juni 2021
Korte berging planning 2021 van 9 maart 2021
Tewaterlating planninglijsten 2021 van 7 maart 2021


FORMULIEREN
Inschrijfformulieren kunt u hier downloaden en ingevuld mailen aan eitartsinimda.[antispam].@doeshaven.nl of deponeren in de rode brievenbus in de centrale hal. Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan Rien Slingerland.

Lidmaatschap inschrijfformulier
Meer informatie over het lidmaatschap vind je onder het kopje Lid worden / Lidmaatschap.

Mutatieformulier
Meer informatie over het mutatieformulier vind je onder het kopje Leden / Opzeggen.

Opperdoes


Nieuwsbrief
Wanneer er ontwikkelingen zijn die voor u wellicht interessant zijn, nemen we die op in onze nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen maar u hebt zich daarvoor nog niet aangemeld, dan kunt u een e-mail sturen aan eitcader.[antispam].@doeshaven.nl. De nieuwsbrief hangt ook altijd op het mededelingenbord in de centrale hal van het havengebouw. Klik hier om de voorgaande nieuwsbrieven te bekijken.

Opperdoes
De Opperdoes is ons verenigingsblad. Het wordt geschreven voor en door leden. Ook u kunt een bijdrage leveren. U kunt bijvoorbeeld uw mooiste foto insturen. Een leuk verhaal schrijven over de herkomst van uw schip of over iets dat u tijdens het varen hebt meegemaakt. Onderwerpen in overvloed. U kunt uw foto’s - met onderschrift - of uw artikel mailen aan eitcader.[antispam].@doeshaven.nl. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren, in te korten of in het geheel niet te plaatsen.
Download hier het laatste nummer.

Redactiecommissie
Bas Barthen - voorzitter
Debbie van Bruggen - redactielid
Anne-Marike van Arkel - redactielid
Richard Pracht - redactielid
Paul van Remundt - redactielid
Bibi van der Kraan - redactielid

Watersportverbond


Gastvrijheidsregeling
Zoals u weet zijn wij als vereniging lid van het Watersportverbond en kunt u daardoor gebruikmaken van vele leuke extra’s. Eén daarvan is de Gastvrijheidsregeling. Als u op bezoek bent bij een verenigingshaven die meedoet aan de Gastvrijheidsregeling, wordt u extra gastvrij ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld korting zijn op het liggeld of gratis overnachtingen.

Op de pagina van het Watersportverbond leest u alles over uw privileges, de Gastvrijheidsregeling en de verenigingen die daar aan meedoen.

U kunt als lid van het Watersportverbond gebruik maken van het ledenportaal. Op mijnwatersportverbond.nl kunt u een account aanmaken. In dit ledenportaal kunt u bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven, uw ICP aanvragen en uw ledenpas uitprinten.

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar ofni.[antispam].@watersportverbond.nl.

Opzeggen


lidmaatschap en/of ligplaats opzeggen
Voor leden die een ligplaats willen opzeggen of zich als lid willen uitschrijven is er het mutatieformulier. Stuur het mutatieformulier volledig ingevuld en ondertekend naar eitartsinimda.[antispam].@doeshaven.nl of per post aan

Watersportvereniging Doeshaven,
T.a.v. Rien Slingerland
Boomgaardlaan 16
2351 CR Leiderdorp

U kunt het formulier ook deponeren in een gesloten envelop in de rode brievenbus in de centrale hal van het havengebouw. Het mutatieformulier kunt u ook vinden in een bakje naast de ingang van de bestuurskamer. Om vergissingen te voorkomen, accepteren we geen opzegmailtjes, telefoontjes, bedankbriefjes of mondelinge opzeggingen.

Mutaties worden zo snel mogelijk verwerkt. U krijgt van ons een afgetekende kopie van uw opzegging met daarop het restitutiebedrag dat wij zullen bijschrijven op uw rekening.

Samenvatting
Bij het opzeggen van uw ligplaats is artikel 5, lid 6 van het Havenreglement van toepassing. Opzeggen moet altijd met het mutatieformulier. Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. De opzegtermijn gaat in per eerste van de maand na de maand waarin u hebt opgezegd. Over de na deze opzegtermijn gelegen periode wordt betaald liggeld gerestitueerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet uw ligplaats leeg worden opgeleverd.