Zoeken

Opperdoes3.0 22.23 | Oproep Technisch Advies Commissie (TAC)

08 november 2022  -  Algemeen
Oproep Technisch Advies Commissie (TAC) De TAC adviseert het bestuur in technische aangelegenheden. Het aanspreekpunt binnen het bestuur is de havencommissaris. In feite ondersteunt en adviseert de TAC hem. De laatste jaren is deze commissie wat in vergetelheid geraakt maar er staan enkele projecten op stapel waarbij de TAC een grote toegevoegde waarde kan hebben. Zo ...

Opperdoes3.0 22.22 | Havencommissaris, Kascontrolecommissie, Havenkantoor en Doeshavenkoor

24 oktober 2022  -  Algemeen
Havencommissaris, Kascontrolecommissie, Havenkantoor en het Doeshavenkoor HAVENCOMMISSARIS Onze havencommissaris Egbert Hekkelman heeft per 12 oktober zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij betreuren dat besluit omdat Egbert veel zaken goed heeft opgepakt. Op sommige punten was er echter enig verschil van inzicht en discussie, zoals wel vaker voorkomt in een vereniging...

Opperdoes3.0 22.21 | Winterberging en kaartavond

22 september 2022  -  Algemeen
Winterberging PARKEERTERREIN Het parkeerterrein wordt met ingang van 14 oktober 2022 afgesloten. Dan beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de winterberging. Wilt u er voor zorgen dat uw auto voor die tijd is weggehaald? WINTERBERGING Alle leden, die zich dit jaar hebben ingeschreven voor de winterberging op de wal en/of voor werkzaamheden in de loods, zijn ...

Opperdoes3.0 22.20 | Kennismakingsborrel nieuwe leden

09 september 2022  -  Algemeen
Kennismakingsborrel voor nieuwe leden Bijeenkomst Nieuwe Leden U bent in de afgelopen periode (2019-2022) lid geworden van watersportvereniging Doeshaven. Met uw lidmaatschap heeft u zich gevoegd bij de grote schare enthousiaste Doeshaven-liefhebbers.Het is gebruikelijk dat wij nieuwe leden met partner uit nodigen voor een informele kennismakingsborrel. Tijdens de ...

Opperdoes3.0 22.19 | Winterberging 2022-2023

01 augustus 2022  -  Algemeen
Inschrijven voor de winterberging WINTERBERGING 2022-2023 Op 15 oktober start de hijsploeg met de winterberging op de wal 2022 – 2023. Het inschrijfformulier vindt u op de landingspagina van de website, maar u kunt ook hier klikken om deze te downloaden. Als u in aanmerking wilt komen voor een plek op de winterberging dient u dit formulier vóór 6 september - volled...

Opperdoes3.0 22.18 | Vacature verenigingscommissaris

18 juli 2022  -  Algemeen
Vacature verenigings- commissaris Richard Pracht heeft tijdelijk de taken van verenigingscommissaris weer op zich genomen, maar de bestuursfunctie van verenigingscommissaris is nog steeds vacant.Het bestuur komt daarom graag in contact met leden die zich in deze bestuursfunctie voor de vereniging verdienstelijk willen maken. De verenigingscommissaris heeft binnen h...

Opperdoes3.0 22.17 | Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

29 juni 2022  -  Algemeen
Fotobijschift: Herbert Schoenmakers (voorzitter van het VNM) hijst samen met uw voorzitter de VNM vlag in top. Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) Tijdens de laatste ALV is besloten nu onze vereniging geen lid meer is van het Watersportverbond (zoals besloten op de ALV van september 2020) dat Watersportvereniging Doeshaven lid zal worden van het VNM.Het VNM i...

Opperdoes3.0 22.16 | Hondenpoepbakken

27 juni 2022  -  Algemeen
Hondenpoepbakken In de Opperdoes van oktober 2019 werd het aangekondigd en in het voorjaar van 2020 zijn er twee “hele chique” hondenpoepbakken geplaatst. Het idee hierachter was dat we dan een poepvrij graskantje konden creëren. Helaas heeft het niet het gewenste resultaat gehad. Er waren wel voldoende leden die de bakken gebruikten, maar vaak was dit om ze vol te...

Opperdoes3.0 22.15 | Doeshavenconcert programma

14 juni 2022  -  Algemeen
Het is hoogtijd voor een feestje! Het is mooi weer, drank en hapjes zijn ingeslagen. Met inzet van veel vrijwilligers is de Doeshaven weer omgebouwd tot een festival terrein. De toegang is gratis, De Roef is open vanaf 19:30 uur Op het terrein staat een frietkar en een suikerspinverkoperDe gemeente heeft alle koren opgetrommeld, de artiesten zijn er klaar voor. He...

Opperdoes3.0 22.14 | Oproep functie voorzitter

13 mei 2022  -  Algemeen
Oproep tot kandidaatstelling voor de functie van voorzitter Beste leden,Het is alweer een paar jaar geleden dat ik benoemd ben tot Voorzitter van onze vereniging. Dat was in 2005 om precies te zijn. In de tussentijd ben ik diverse malen herbenoemd en heb steeds met veel plezier de vereniging gediend.Echter, aan alles komt een einde en ik heb besloten om mij na beëi...