Zoeken

Opperdoes3.0 23.02 | Vooraankondiging ALV

20 maart 2023  -  Algemeen
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 17 april in De Roef De ledenvergadering van WSV Doeshaven wordt gehouden op 17 april in het havenrestaurant ‘De Roef’ van Watersportvereniging Doeshaven, Boomgaardlaan 16, 2351CR Leiderdorp. De aanvang is om 20.00 uur.Eventuele agendapunten dient u tenminste 14 dagen voor ALV aan te leveren bij de secretaris. De sluiting...

Opperdoes3.0 23.01 | Tewaterlating

27 februari 2023  -  Algemeen
Tewaterlating SLOEPENZATERDAG Zaterdag 8 april 2023 is het weer “Sloepenzaterdag”. Op die dag worden vanaf 09.00 uur alle sloepen en andere boten, die op een kar of op een trailer staan, weer te water gelaten.Als eigenaar van de sloep wordt van u verwacht dat u hierbij aanwezig bent en zelf uw boot met kar naar de kraan duwt. De boot dient na de tewaterlating direc...

Opperdoes3.0 22.24 | December special en vacatures

05 december 2022  -  Algemeen
December special KERSTGROET Wij wensen je fijne feestdagen toe met een heleboel ouderwetse gezelligheid. NIEUWJAARSRECEPTIE Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging. Zoals tot 2020 gebruikelijk was vindt die dit jaar weer plaats in ”De Roef” op de tweede zondag van het nieuwe jaar. zondag 8 januari 202...

Opperdoes3.0 22.23 | Oproep Technisch Advies Commissie (TAC)

08 november 2022  -  Algemeen
Oproep Technisch Advies Commissie (TAC) De TAC adviseert het bestuur in technische aangelegenheden. Het aanspreekpunt binnen het bestuur is de havencommissaris. In feite ondersteunt en adviseert de TAC hem. De laatste jaren is deze commissie wat in vergetelheid geraakt maar er staan enkele projecten op stapel waarbij de TAC een grote toegevoegde waarde kan hebben. Zo ...

Opperdoes3.0 22.22 | Havencommissaris, Kascontrolecommissie, Havenkantoor en Doeshavenkoor

24 oktober 2022  -  Algemeen
Havencommissaris, Kascontrolecommissie, Havenkantoor en het Doeshavenkoor HAVENCOMMISSARIS Onze havencommissaris Egbert Hekkelman heeft per 12 oktober zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij betreuren dat besluit omdat Egbert veel zaken goed heeft opgepakt. Op sommige punten was er echter enig verschil van inzicht en discussie, zoals wel vaker voorkomt in een vereniging...

Opperdoes3.0 22.21 | Winterberging en kaartavond

22 september 2022  -  Algemeen
Winterberging PARKEERTERREIN Het parkeerterrein wordt met ingang van 14 oktober 2022 afgesloten. Dan beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de winterberging. Wilt u er voor zorgen dat uw auto voor die tijd is weggehaald? WINTERBERGING Alle leden, die zich dit jaar hebben ingeschreven voor de winterberging op de wal en/of voor werkzaamheden in de loods, zijn ...

Opperdoes3.0 22.20 | Kennismakingsborrel nieuwe leden

09 september 2022  -  Algemeen
Kennismakingsborrel voor nieuwe leden Bijeenkomst Nieuwe Leden U bent in de afgelopen periode (2019-2022) lid geworden van watersportvereniging Doeshaven. Met uw lidmaatschap heeft u zich gevoegd bij de grote schare enthousiaste Doeshaven-liefhebbers.Het is gebruikelijk dat wij nieuwe leden met partner uit nodigen voor een informele kennismakingsborrel. Tijdens de ...

Opperdoes3.0 22.19 | Winterberging 2022-2023

01 augustus 2022  -  Algemeen
Inschrijven voor de winterberging WINTERBERGING 2022-2023 Op 15 oktober start de hijsploeg met de winterberging op de wal 2022 – 2023. Het inschrijfformulier vindt u op de landingspagina van de website, maar u kunt ook hier klikken om deze te downloaden. Als u in aanmerking wilt komen voor een plek op de winterberging dient u dit formulier vóór 6 september - volled...

Opperdoes3.0 22.18 | Vacature verenigingscommissaris

18 juli 2022  -  Algemeen
Vacature verenigings- commissaris Richard Pracht heeft tijdelijk de taken van verenigingscommissaris weer op zich genomen, maar de bestuursfunctie van verenigingscommissaris is nog steeds vacant.Het bestuur komt daarom graag in contact met leden die zich in deze bestuursfunctie voor de vereniging verdienstelijk willen maken. De verenigingscommissaris heeft binnen h...

Opperdoes3.0 22.17 | Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

29 juni 2022  -  Algemeen
Fotobijschift: Herbert Schoenmakers (voorzitter van het VNM) hijst samen met uw voorzitter de VNM vlag in top. Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) Tijdens de laatste ALV is besloten nu onze vereniging geen lid meer is van het Watersportverbond (zoals besloten op de ALV van september 2020) dat Watersportvereniging Doeshaven lid zal worden van het VNM.Het VNM i...