Opperdoes3.0 24.11 | Van de voorzitter

Geplaatst op 14-06-2024  -  Categorie: Algemeen

Van de voorzitter

DOESHAVENCONCERT

Inmiddels is op diverse media bekend geworden dat het Doeshavenconcert geen doorgang zal vinden. In de lokale pers verscheen daarover een kort stukje waarin werd aangegeven dat dit komt omdat er onvoldoende vrijwilligers bij de Doeshaven zijn. Maar dit is natuurlijk niet de enige reden.

Vanuit De Doeshaven zijn er vanaf medio april veel pogingen ondernomen om contact te leggen met de organisator van het Doeshavenconcert. Juist om tot afstemming te komen over de zaken die tevoren gedaan moeten worden en te checken of de vergunning rond is gekomen, de veiligheid gewaarborgd is en welke voorwaarden er zijn etc. Pas eind week 20 werd er uiteindelijk door de organisator op onze vragen gereageerd.

Nu de gemeente zich uit de organisatie heeft teruggetrokken en er geen vrijwilligersondersteuning vanuit de Oranjevereniging kon worden geboden, wilde de organisator volledig kunnen steunen op de inzet en betrokkenheid van de Doeshaven. Natuurlijk zijn onze vrijwilligers bereid om te helpen waar zij kunnen. Ook de afspraken over de inzet en bemensing van De Roef waren rond en leek het hijsen en monteren van de pontons rond te kunnen komen.

Het was echter onduidelijk of en hoe de verzekering was geregeld, er in een keuring van de stroomvoorziening was voorzien en meer van dit soort fundamentele zaken. Door het ontbreken van een verenigingscommissaris bij Doeshaven en een recent in functie getreden havencommissaris was er bij ons ook niemand om de zaak zodanig te coördineren dat de veiligheid en voorzieningen konden worden gewaarborgd.

Een dergelijk evenement moet veilig zijn voor alle deelnemers en bezoekers. Naar de mening van het bestuur ligt de verantwoordelijk daarvoor bij de organisator van het concert. Overleg of sturing vanuit de organisator ontbrak echter volledig. Gezien de risico’s en de verantwoordelijkheden voor de WSV Doeshaven, heeft het bestuur daarom besloten geen medewerking te willen te verlenen. We zijn alle betrokken vrijwilligers uiteraard erkentelijk voor de getoonde bereidheid en alle werkzaamheden die al waren gedaan!

ROOKVERBOD

In en om het verenigingsgebouw is roken verboden. Dat mag al enkele jaren niet en is duidelijk aangegeven. Roken is alleen toegestaan op het parkeerterrein. Echter in toenemende mate treffen wij rokers aan op of nabij het bankje bij de ingang van het havengebouw en het kantoor, dit is nadrukkelijk verboden. We hebben er zelfs speciaal bordjes voor opgehangen!

Hieronder een korte uitleg hoe het allemaal wettelijk is geregeld. Sinds 2008 is roken verboden in vrijwel alle binnenruimtes. Dit staat in de Tabaks- en rookwarenwet, een wet die maatregelen ter beperking van het tabaksgebruik bevat. Dit rookverbod geldt uiteraard ook voor sport- en horeca-gebouwen, of de sportverenigingen nu bij een sportbond aangesloten zijn of niet. Alle plekken die voor gemeenschappelijk gebruik of voor het publiek toegankelijk zijn, moeten rookvrij zijn. Wel kan de eigenaar of beheerder van een sportaccommodatie ervoor kiezen roken in de buitenlucht toe te staan. Dat wil zeggen dat op het terrein in de open lucht, dus op een buitentribune of terras, gerookt mag worden zolang dit geen overlast geeft. Deze gedachte past echter niet bij de afspraak die de sport heeft gemaakt om geheel rookvrij te worden inclusief alle buitenterreinen (uiterlijk in 2025).

Bij onze vereniging mag dus alleen gerookt achter het gebouw op het parkeerterrein. Tot 2025 dus, want dan mag het op basis van de gemaakte afspraken ook daar niet meer. Met uitzondering op uw eigen schip wanneer u anderen daarmee niet hindert.

Sinds juli 2020 vallen overigens ook e-sigaretten onder het rookverbod. Dit betekent dat het roken van elektrische sigaretten (met of zonder nicotine-ampul) ook automatisch verboden is in binnenruimtes zoals een sportzaal, de kantine van een club of een fietsenhok.

AFSCHEID EN NIEUW BEGIN

Rien Slingerland, onze administratief medewerker, is per 28 mei met pensioen gegaan. Het is zijn keuze geweest om voor een stil afscheid te kiezen. Een delegatie van het bestuur heeft er echter toch op een gepaste wijze aandacht aan besteed. Op 27 mei is Rien met koffie en gebak uitgezwaaid en is hij voorzien van een mooie cadeaubon. Wij zijn Rien erkentelijk voor al zijn diensten aan de WSV Doeshaven en wensen hem al het goede voor de toekomst!

Rien wordt opgevolgd door Hélène de Roode. Zij stelt zich hieronder kort voor:
Mijn naam is Hélène de Roode en ik ben sinds 1 mei werkzaam bij de Doeshaven als administratie en financieel medewerkster. Ik ben 53 jaar, getrouwd met Arthur en samen hebben wij een zoon Julian van 21 jaar en een dochter Amy van 19 jaar. Wij wonen nu bijna 17 jaar in Het Heerlijk Recht, dus lekker dichtbij de Doeshaven!

Op administratief en financieel gebied heb ik al ruim 30 jaar ervaring. Tevens verzorg ik administraties en belastingzaken voor ondernemers en particulieren als zzp’er. Ik merkte dat ik naast mijn onderneming toe was aan een nieuwe uitdaging. En dan komt er een vacature vrij bij de Doeshaven. Hoe geweldig is dat.

Met veel plezier en enthousiasme kijk ik ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

OPENING DE ROEF

Vrijdag 5 juli is de Roef van 17.00 uur tot 21.00 uur geopend voor een hapje en een drankje. Dit is de laatste gelegenheid om uw oude munten in te wisselen voor een drankje. Tevens is er van 18.00 uur tot 19.00 uur happy hour, U krijgt dan 2 drankjes voor de prijs van 1. De keuken is open voor kleine snacks. Uw oude munten zijn hierna niet meer inwisselbaar.