Opperdoes3.0 24.02 | Boot Holland

Geplaatst op 17-01-2024  -  Categorie: Algemeen

Boot Holland

Tot woensdag 24 januari is het nog mogelijk om aan te melden voor de dagtocht naar Boot Holland.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit; ontbijt in De Roef, koffie of thee in de bus, bezoek aan de beurs en een drankje met hapje op de terugweg. In De Roef sluiten we de dag af met een gezellig diner.

De prijs voor de dagtocht, inclusief toegang tot de beurs, bedraagt € 46,00 p.p. Het diner kost € 21,50 p.p. 


Voor Boot Holland moeten er minimaal 45 personen deelnemen en voor het diner 25 personen.

Door overmaking voor uw deelname kunnen wij aan het bedrag zien voor hoeveel personen u inschrijft en of u deelneemt aan het diner. Dit kunt u doen naar rekening nr. NL34 INGB 0003509935 met vermelding Boot Holland wsv doeshaven. Bij te weinig deelnemers storten wij uw betaling terug.

Het zou leuk zijn als 1 van de deelnemers een quiz of iets dergelijks organiseert in de bus. Wij zorgen voor wat prijsjes. Geef dit a.u.b. even door aan Hennie Pikaar (06 23309384).