Opperdoes3.0 23.16 | Kerstgroet

Geplaatst op 22-12-2023  -  Categorie: Algemeen

Kerstgroet

Namens het bestuur wens ik jullie allen fijne feestdagen en een gezond 2024!

NIEUWJAARSRECEPTIE

De Nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging vindt zoals gebruikelijk weer plaats in ”De Roef” op de tweede zondag van het nieuwe jaar. Zondag 14 januari 2024 vanaf 15.00 uur zien we u daarom graag om elkaar de hand te schudden, goede wensen uit te wisselen en het glas te heffen.

HAVENCOMMISSARIS

De oproep die enige maanden geleden gedaan is heeft ertoe geleid dat Fred Moerland zich voor de functie van havencommissaris heeft gemeld. Fred is al een aantal jaar lid van onze vereniging en draait tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) mee in het bestuur van onze vereniging. Bij gebleken geschiktheid wederzijds hopen wij hem in alle vertrouwen voor te kunnen dragen als bestuurslid. Dan zal hij zich ook nader voorstellen.

De ALV, zoals gebruikelijk op de derde maandag van april, is deze keer op maandag 15 april 2024.

OPVOLGING VERENIGINGSCOMMISSARIS

ACTIVITEITEN: Hennie Pikaar loopt mee als verenigingscommissaris en aspirant bestuurslid, hij zal zich met name bezighouden met activiteiten en De Roef. Hennie is een aantal jaar voorzitter geweest van het Doeshavenkoor en na zijn pensionering steeds vaker actief als vrijwilliger. Ook Hennie zal, bij gebleken geschiktheid, tijdens de ALV voorgedragen worden als bestuurslid.

COMMUNICATIE: Voor de communicatietaken van de verenigingscommissaris is een tijdelijke oplossing gevonden. Er wordt door het bestuur gekeken hoe dit deel van de taken (onder andere: Opperdoes, Nieuwsbrieven en website), op langere termijn, goed kan worden ingevuld.

BOOT HOLLAND

Een in het verleden regelmatig terugkerende activiteit wordt in ere hersteld; een dagtocht naar Boot Holland.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit; ontbijt in De Roef, koffie of thee in de bus, bezoek aan de beurs en een drankje met hapje op de terugweg. In De Roef sluiten we de dag af met een gezellig diner.
Verdere informatie volgt middels een nieuwsbrief in januari en op de website, maar reserveer zaterdag 9 maart 2024 alvast in uw agenda.

TARIEVEN 2024

Jaarlijks worden onze prijzen geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex. Per 1 januari worden de tarieven (met uitzondering van elektra) met 5,1 % verhoogd. De nieuwe tarieven zullen in de loop van januari gepubliceerd worden op de website.

Namens de redactie,
Richard Pracht