Opperdoes3.0 23.04 | Van de Opper

Geplaatst op 14-04-2023  -  Categorie: Algemeen

Van de Opper

Woensdag 29 maart


Geacht lid van de vereniging,

Gisteravond heb ik deelgenomen aan de bestuursvergadering. Mijn laatste. Na 18 jaar uw voorzitter te zijn geweest leg ik maandag tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer in handen van Kees Wassenaar. De laatste dinsdag van de maand, die al sinds jaar & dag de vaste vergaderavond van het bestuur is, wordt voor mij weer een gewone vrije avond.

In die 18 jaar hebben we met elkaar veel bereikt. Nieuwe leden kunnen zich nauwelijks een voorstelling maken van hoe de haven er in 2005 bij lag. Alles hebben we wel zo’n beetje vernieuwd, veranderd en vervangen. Het enige dat nog net zo is als in mijn begin zijn de statuten maar voor het overige hebben we alles wel ‘onder handen’ genomen. Het gaat mij hier te ver om een opsomming te geven van alles wat we hebben gedaan maar wanneer je onze Doeshaven vergelijkt met veel andere jachthavens dan moet je vaststellen dat we niet stil hebben gezeten.

Natuurlijk heeft het bestuur, laat staan de voorzitter, dat niet alleen gedaan. Het werk is door veel leden verzet; de voorzitter is daarin slechts een radertje. Ik wil om die reden een aantal mensen niet onbenoemd laten, mensen waar ik een groot aantal jaren intensief mee samengewerkt heb. Leo, mijn goede vriend en collega van wie we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen, Dick die het bestuur altijd met raad+daad bijstond, John die mijn technische tekortkomingen invulde en Richard die de verenigingscommunicatie en -activiteiten jarenlang voor zijn rekening nam. Je zou kunnen zeggen dat wij met elkaar het motorblok vormden. Iedereen weet dat een auto meer essentiële onderdelen heeft maar het motorblok bepaalt wél het tempo.

En dan al die andere vrijwilligers waarmee ik in die jaren heb samengewerkt. Ook hen hartelijk dank. Zonder hen hadden we het echt niet voor elkaar gekregen. Een bijzonder woord van dank aan mijn vrouw Anne-Marike. Want gelooft u mij maar. Er gaat ontiegelijk veel vrije tijd in zo’n ‘baan’ zitten. Uren die ik voor het thuisfront niet beschikbaar was.

Met veel plezier ben ik uw voorzitter geweest en heb de vereniging met genoegen gediend. Mijn bestuur motto was ‘zakelijk en met plezier’. Immers wanneer je de zakelijke kant van de vereniging en de haven niet op orde hebt vergaat het plezier je vanzelf (...).

Heel soms was het lastig om de lol erin te houden. Hoge bomen vangen veel wind en dat geldt dus ook voor de voorzitter die de leiding van de vereniging heeft en daarmee ook de eindverantwoordelijkheid draagt. Maar per saldo was het een leuke functie. Een heel leuke. Wanneer je een beetje van besturen en ook van bootjes houdt is dit wel de leukste bijbaan die je kunt hebben.

Inmiddels staat er een opvolger klaar. Kees Wassenaar die zich de laatste maanden al goed warmgelopen heeft. Ik wens hem en zijn team veel succes toe. Ik heb er alle vertrouwen in.

Zakelijk en met plezier!

Het gaat u en de vereniging goed.

Peter van Arkel
Voorzitter