Opperdoes3.0 22.24 | December special en vacatures

Geplaatst op 05-12-2022  -  Categorie: Algemeen

December special

KERSTGROET

Wij wensen je fijne feestdagen toe met een heleboel ouderwetse gezelligheid.


NIEUWJAARSRECEPTIE

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging. Zoals tot 2020 gebruikelijk was vindt die dit jaar weer plaats in ”De Roef” op de tweede zondag van het nieuwe jaar. zondag 8 januari 2023 vanaf 15.00 uur zien we u graag om elkaar de hand te schudden, goede wensen uit te wisselen en het glas te heffen.


OPVOLGING VOORZITTER

De oproep die het bestuur enige maanden geleden publiceerde heeft ertoe geleid dat Kees Wassenaar zich voor de functie van voorzitter heeft gemeld.

Kees is al jaren lid van onze vereniging en is een bevlogen sloepvaarder. Hij heeft ruime ervaring als bestuurder. Kees is zowel in Leiderdorp als in Wassenaar wethouder geweest.

Inmiddels draait hij alweer enige maanden mee in het bestuur van onze vereniging. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hem op de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) kan voordragen als voorzitter. Tijdens de ALV en in de volgende Opperdoes zal Kees zich nader voorstellen. Na instemming van de ALV zal ik met een gerust hart de voorzittershamer aan Kees over dragen. De ALV is, zoals gebruikelijk op de derde maandag van april, dat is deze keer 17 april 2023.

Peter van Arkel,
Voorzitter


VACATURE HAVENCOMMISSARIS

Vanwege het vertrek van de havencommissaris is het bestuur op zoek naar een geschikte opvolger. De havencommissaris maakt deel uit van het bestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken op de jachthaven met name waar het de technische aspecten van de vereniging betreft. De havencommissaris geeft de dagelijkse leiding aan de havenmeesters. Van de kandidaat verwachten wij voldoende technisch inzicht. Hij/zij heeft een groot verenigingshart en is een teamspeler. De functie neemt ongeveer twee dagdelen per week in beslag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige commissaris John Verhoogt. Aan hem kunt u ook uw interesse kenbaar maken

John Verhoogt
havencommissaris
sirassimmocnevah.[antispam].@doeshaven.nl

De uitvoerige functieomschrijving vindt u op de besloten pagina op website, klik hier.


TARIEVEN 2023

De laatste tijd bereiken ons vragen over de tariefontwikkelingen voor 2023. Leden realiseren zich dat de inflatie ook door zal werken in de kosten van de vereniging met als gevolg hogere bijdragen. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om de verhoging zo laag mogelijk te houden, maar ziet zich ook geconfronteerd met hogere facturen van leveranciers. Het beleid is dat de index “Consumentenprijzen CPI” van het CBS leidend is. Dit vertrekpunt hebben we niet verlaten, ook onze vereniging moet immers aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Een plezierige bijkomstigheid is wel dat er vorig jaar een langdurig vast energiecontract is afgesloten dat pas afloopt eind 2023. Hierdoor zijn we instaat om vooralsnog de energie tarieven voor u als gebruiker – stroom op de paal- ongewijzigd te laten. Het eerdergenoemde indexcijfer zal uitkomen op een verhoging van circa 15%.

Een aanzienlijke aanpassing van de tarieven dus. Mede door het gunstige energiecontract kunnen wij de tarieven in redelijkheid verhogen, hetgeen neerkomt op een verhoging van 9,8 %. Nog steeds een behoorlijke aanpassing, maar ruimschoots minder dan het prijsindexcijfer.

We hebben er alles aan gedaan om de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden maar we hebben ook met de economische realiteit te maken. Mochten de energietarieven in de toekomst sterk stijgen, zien we ons wel genoodzaakt om de tarieven alsnog aan te passen. Uiteraard zullen wij u daarover vooraf informeren.

Namens het bestuur,
Harry Klünnen
Penningmeester