Opperdoes3.0 22.23 | Oproep Technisch Advies Commissie (TAC)

Geplaatst op 08-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Oproep Technisch Advies Commissie (TAC)

De TAC adviseert het bestuur in technische aangelegenheden. Het aanspreekpunt binnen het bestuur is de havencommissaris. In feite ondersteunt en adviseert de TAC hem. De laatste jaren is deze commissie wat in vergetelheid geraakt maar er staan enkele projecten op stapel waarbij de TAC een grote toegevoegde waarde kan hebben.

Zo moeten delen van de steigers worden gerenoveerd. Daarvoor zal een plan ontwikkeld worden die aan de ALV moet worden voorgeleg. De damwand die loopt langs de zuidzijde van de haven vertoont ernstige roestvorming. Ook hier heeft het bestuur advies nodig m.b.t. de reparatie. Op termijn zal het dak van het clubhuis worden vernieuwd. Dat is niet een kwestie van wat nieuw bitumen erop. Met andere woorden hier is een analyse nodig zodat het bestuur weet hoe verder te handelen.

De TAC bestaat behalve uit de havenmeester en de havencommissaris uit 3 leden van de vereniging. Dat zijn leden met een behoorlijke en gevarieerde technische- en vooral bouwkundige kennis die bereid zijn op projectbasis een handje uit te steken.

Wilt u meedenken en voelt u zich aangesproken?
Neem dan per email contact met mij op.

Namens het bestuur,
John Verhoogt
havencommissaris
sirassimmocnevah.[antispam].@doeshaven.nl


NIEUWSBRIEF VNM

Het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) geeft periodiek een zeer lezenswaardige nieuwsbrief uit die wij graag met de leden van onze vereniging delen. De nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van het Verbond vnmmotorbootsport.nl/nieuwsbrieven

Met deze link klik je eenvoudig door naar de laatste nieuwsbrief