Opperdoes3.0 22.22 | Havencommissaris, Kascontrolecommissie, Havenkantoor en Doeshavenkoor

Geplaatst op 24-10-2022  -  Categorie: Algemeen

Havencommissaris, Kascontrolecommissie, Havenkantoor en het Doeshavenkoor

HAVENCOMMISSARIS

Onze havencommissaris Egbert Hekkelman heeft per 12 oktober zijn bestuursfunctie neergelegd.

Wij betreuren dat besluit omdat Egbert veel zaken goed heeft opgepakt. Op sommige punten was er echter enig verschil van inzicht en discussie, zoals wel vaker voorkomt in een vereniging en een verenigingsbestuur. Dat was voor Egbert echter aanleiding om dit besluit te nemen.

Wij respecteren uiteraard zijn keuze en zijn blij met zijn voornemen om wel als vrijwilliger actief te blijven op de haven. John Verhoogt zal de functie van havencommissaris voorlopig waarnemen.

Namens het bestuur
Peter van Arkel
Voorzitter


KASCONTOLECOMMISSIE

Tijdens de ALV treed de voorzitter van de kascontrole commissie af en wordt een oproep gedaan voor een nieuw lid. Ook tijdens de laatste ALV in april 2022 is deze oproep gedaan en was de commissie weer compleet. Helaas hebben twee huidige leden, ieder met eigen redenen, zich terug getrokken en zijn er twee vacatures ontstaan.

Die zouden wij graag weer ingevuld willen zien. Bij deze daarom de oproep aan u als lid van de WSV Doeshaven om u aan te melden als lid van de kascontrole commissie. Enige financiële achtergrond is gewenst.

Kandidaten kunnen zich per mail aanmelden bij Harry Klünnen, retseemgninnep.[antispam].@doeshaven.nl Via dit mailadres kunt u ook uw eventuele vragen stellen.

Namens het bestuur bij voorbaat dank.
Harry Klünnen
Penningmeester


HAVENKANTOOR

Het zal niemand verbazen dat bij een seizoensbedrijf als de Doeshaven de werktijden van het personeel in de zomer anders zijn dan in de winter. In de zomer, wanneer de haven in vol bedrijf is, werken de medewerkers een paar uren meer die dan weer in de winter gecompenseerd worden. Om teleurstelling (door ’misgrijpen’) te voorkomen geven we hierbij de werktijden van de havenmeester Jacques en de administrateur Rien door.
Het havenkantoor is van 1 november tot 31 maart geopend op:

Dit zijn ook de werktijden van Rien Slingerland

De werktijden van Jacques Hoogeveen zijn:DOESHAVENKOOR ZOEKT LEDEN

Het zal bij de meeste bekend zijn, sinds 2008 bestaat er in onze haven een shantykoor: Het Doeshavenkoor.

Het koor zingt enthousiast en aanstekelijk over lief en leed van de zee en de zeeman. Het wordt daarbij begeleid door drie accordeonisten, een drummer, een percussionist en een slaggitarist. Wij repeteren als regel éénmaal in de 14 dagen op de tweede en vierde maandag van de maand, maar niet in de zomermaanden. We doen dat in De Roef. Vandaar ons lijflied: Het kleine Café aan de Haven. Optreden doen we ook: in verpleeg-en verzorgingshuizen in Leiderdorp en Leiden. Bij het Oranjeconcert rond koningsdag in de Scheppingskerk in Leiderdorp. Een enkele keer ook verder weg, bijvoorbeeld op een openluchtfestival in Naaldwijk. En natuurlijk op de haven, het Doeshavenconcert en bij de opening van het vaarseizoen.

Een korte samenvatting van een repetitieavond is: koffie, zingen, bier en bitterballen, zingen, nazit!
Hou je van zingen en wil je lid worden?
Dat kan, het koor is op zoek naar nieuwe leden.
Wij zoeken gezellige, enthousiaste mensen, vooral zangers.
Wij kennen geen auditie; wie zin heeft, is hartelijk welkom bij ons!

Ben je enthousiast geworden, meld je dan aan bij;
Niek de Wolf
tel.: 071 589 14 41
email: flowedkein.[antispam].@kpnplanet.nl