Opperdoes3.0 22.17 | Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Geplaatst op 29-06-2022  -  Categorie: Algemeen

Fotobijschift: Herbert Schoenmakers (voorzitter van het VNM) hijst samen met uw voorzitter de VNM vlag in top.

Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Tijdens de laatste ALV is besloten nu onze vereniging geen lid meer is van het Watersportverbond (zoals besloten op de ALV van september 2020) dat Watersportvereniging Doeshaven lid zal worden van het VNM.
Het VNM is een stichting. Aangesloten verenigingen, dat zijn er inmiddels meer dan 110, zijn participanten.

Het VNM stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de betrokkenen bij de watersport, de water- recreatie en het watertoerisme in het algemeen en van de bij haar aangesloten watersportverenigingen in het bijzonder.
Voorts: zorg te dragen voor ondersteuning van de besturen van die verenigingen.

De drie belangrijke pijlers van het VNM zijn:
• Belangenbehartiging voor de participanten en hun leden
• Advies, ondersteuning en informatievoorziening op uiteenlopend gebied, zowel organisatorisch als juridisch;
• Participantenbeleid, Public Relations en Marketing

Het VNM geeft een maandelijkse zeer lezenswaardige nieuwsbrief uit die wij met de leden van onze vereniging zullen delen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.vnmmotorbootsport.nl

Namens het bestuur,
Peter van Arkel
Voorzitter