Opperdoes3.0 22.14 | Oproep functie voorzitter

Geplaatst op 13-05-2022  -  Categorie: Algemeen

Oproep tot kandidaatstelling voor de functie van voorzitter

Beste leden,

Het is alweer een paar jaar geleden dat ik benoemd ben tot Voorzitter van onze vereniging. Dat was in 2005 om precies te zijn. In de tussentijd ben ik diverse malen herbenoemd en heb steeds met veel plezier de vereniging gediend.
Echter, aan alles komt een einde en ik heb besloten om mij na beëindiging van de huidige termijn, die in april 2023 afloopt, niet meer herkiesbaar te stellen.

De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat het bestuur al een paar jaar bezig is om in mijn opvolging te voorzien. Aanvankelijk ging dat met ‘de stille trom’ maar tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2019 heeft uw bestuur de openbaarheid gezocht.
Vorig jaar meldde zich een geschikte kandidaat die zich helaas in 2022 teruggetrokken heeft.
Dit betekent dat de procedure geheel opnieuw gestart gaat worden te beginnen met deze oproep.
Mocht u zich aangesproken voelen tot deze vacature laat het weten aan de secretaris, John Visser, siraterces.[antispam].@doeshaven.nl


Profiel

De Voorzitter van de vereniging:
Is lid van Watersportvereniging Doeshaven
Is het boegbeeld van de vereniging;
Bewaakt de kernwaarden van de vereniging;
Zit alle relevante vergaderingen voor; geeft leiding aan een divers collegiaal bestuur;
Bereidt samen met de Secretaris de agenda voor (ALV en bestuursvergaderingen);
Treedt namens de vereniging naar buiten en onderhoudt de relatie met relevante externe partijen (gemeente, politie, waterschap, provincie, belangenbehartigingsorganisaties etc.);
Herkent de belangrijke ontwikkelingen in de sector;
Is portefeuillehouder van bijzondere dossiers en ’algemene zaken’;
Is aanspreekpunt bij geschillen binnen de vereniging;
Is samen met de betreffende portefeuillehouder aanspreekpunt voor het personeel en heeft een gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. het personeelsbeleid;
Weet de essentie van een vereniging en kent het verschil tussen ‘klant’ en ‘lid’;
Is goed in staat om in het openbaar te presenteren;
Kan zich vinden in het bestuursmotto: zakelijk en met plezier;
Is bereid om de handen uit de mouwen te steken; de jaarlijkse tijdsbesteding bedraagt ca. 400 uur per jaar;
Heeft plezier in een vereniging;


Over welke vaardigheden beschikt onze nieuwe voorzitter?

Heeft relevante bestuurlijke/leidinggevende ervaring;
Kan goed met de moderne communicatiemiddelen en -applicaties (zoals Office; e-Captain ed.) overweg;
Beschikt over voldoende tijd;
Beschikt over goede verbale en schriftelijke vaardigheden;
Weet het overzicht te bewaren en kan prioriteiten stellen en heeft geen moeite met delegeren;
Is voldoende analytisch;
Heeft voldoende kennis van financiën en kan de jaarrekening lezen en interpreteren;
Heeft flair en een goed ontwikkeld gevoel voor humor.


Procedure

Na verspreiding van deze oproep hebben geïnteresseerden tot 7 juni de gelegenheid te reageren. Daarna volgt een gesprek met alle leden van het bestuur, de Havenmeesters en Administrateur. Indien over en weer een goed gevoel ontstaat, zal de kandidaat Voorzitter vanaf september ’meedraaien’ in het bestuur. Dit is overigens voor alle aspirant bestuursleden een gebruikelijke procedure.

Bij voortdurend gebleken geschiktheid volgt de voordracht aan de ALV op 17 april 2023. Indien er meerdere leden zich kandidaat stellen wordt een voordracht commissie ingericht bestaande uit de Secretaris, Penningmeester, de Voorzitter van de Financiële Adviescommissie, en 2 willekeurige leden van de vereniging (door loting).

Namens het bestuur,
Peter van Arkel
Voorzitter