Opperdoes3.0 22.13 | Terugblik ALV 2022

Geplaatst op 11-05-2022  -  Categorie: Algemeen

Terugblik ALV 2022

Op 11 april jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Watersportvereniging Doeshaven plaats op onze jachthaven. Door de perikelen vanwege de onrust binnen de vereniging heeft het bestuur ervoor gekozen om gebruik te maken van een technisch voorzitter te weten Laila Driessen, de burgemeester van Leiderdorp.

Zij opende de vergadering met de uitleg waarom haar is gevraagd om het technisch voorzitterschap te verzorgen. Daarnaast heeft zij teruggeblikt op het feit dat er een actiegroep actief was voor terugkeer van de havenmeester. Zij gaf tevens aan dat zij zeer gesteld is op onze haven en de bijbehorende grote vereniging. Tijdens de vergadering is duidelijk geworden, dat de getekende overeenkomst met de havenmeester een aangelegenheid is tussen het bestuur en de havenmeester. De regeling die het bestuur met de havenmeester is aangegaan is vertrouwelijk en daarover mag niets gedeeld worden.

Er werd teruggekeken op het afgelopen jaar en zij die ons ontvallen zijn, maar vooral ook vooruit gekeken naar de toekomst en de belangrijkste thema’s die hierin een rol gaan spelen. De aanwezige leden zijn op de hoogte gebracht van de stand van zaken binnen de vereniging. De jaarrekening van 2021, de begroting van 2022, de benoeming van de nieuwe Penningmeester Harry Klünnen en 1e Havencommissaris Egbert Hekkelman zijn goedgekeurd door de leden. Er is één voordracht binnen gekomen voor de functie van Voorzitter, echter op oneigenlijke gronden. De functie van de Voorzitter is statutair pas in 2023 vacant.

Zowel de vice-Voorzitter Frans van der Meer als ex. Verenigingscommissaris Bibi van der Kraan gaven uitgebreid uitleg waarom zij binnen een jaar na aanmelding, hun bestuurderszetel teruggaven. Dat gaf veel stof om over na te denken. Bestuurder zijn van zo’n mooie vereniging is zwaar en wordt regelmatig miskent, zeker het laatste jaar. Daarop moet men zuinig op zijn.

Lidmaatschap VNM

Peter van Arkel stelde namens het bestuur voor om het lidmaatschap aan te gaan met het Verbond Nederlands Motorbootsport (VNM). Dat voorstel is na beantwoording van vragen aangenomen.

BETALEN MET PIN

Ook het voorstel om vanaf 11 april 2022 alleen nog met pin te betalen op de haven en in het restaurant is aangenomen.

Doeshavenconcert

De burgemeester vertelde als afsluiter vol trots dat op vrijdag 17 juni a.s. het Doeshavenconcert na een lange periode van Corona weer op onze haven gaat plaats vinden. Daar moet nog het nodige voor geregeld worden en alle zeilen bijgezet om dit evenement te laten slagen. Wij hebben er vertrouwen in. Houd deze datum alvast vrij.

Het was een bijzonder seizoen. Heel veel dank aan alle vrijwilligers en medewerkers, die wellicht nog meer dan anders, zoveel goed werk hebben verricht. Al met al kijkt het bestuur terug op een bijzonder jaar met erg veel bestuurlijke inzet, maar met een matig verenigingsleven. De afgelopen week scheen de zon weer volop. Prima weer om met de boot erop uit te gaan. We kijken uit naar een mooi en zonnig vaarseizoen!

Wil je meer informatie over de ALV of nog een keer nalezen?

Was je niet aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering, maar wil je toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? Log dan in op de ledenen pagina van de website voor de notulen.

Namens het bestuur,
John Visser
Secretaris