Opperdoes3.0 22.13 | Groot onderhoud in de haven

Geplaatst op 06-11-2023  -  Categorie: Algemeen

Groot onderhoud in de haven

steigers vervangen

Om de haven klaar te houden voor de toekomst moet er onderhoud worden gedaan. De technische Advies Commissie en het bestuur hebben zorgvuldig het materiaal gekozen. De aangekochte werkponton kreeg de passende naam Doesbak. Na maanden voorbereiding werd op vrijdag 1 november een grote vrachtwagen steigermateriaal gelost.

Vervangen steigerdek op de J en K pier

Wat is het fijn dat er een club vrijwilligers is die op 13 november gaat beginnen. Als eerste wordt er begonnen met het vervangen van het hoofdsteigerdek van de J en K pieren. Bij goed weer zal er op maandag, woensdag en vrijdag worden gewerkt. Er zal vanaf de walzijde begonnen worden.

Bereikbaarheid J en K pier

Als er aan de steiger wordt gewerkt, kunt u daar niet over. Het streven is om aan het eind van de dag de steiger weer begaanbaar te hebben.


Automatische incasso

Om de betalingen goed en soepel te laten verlopen zijn we gebaat bij een automatische incasso. Voor degenen waar de incasso machtiging “tussen de wal en het schip” is beland, zullen we een extra mailing verzorgen. Natuurlijk bent u van harte welkom op het havenkantoor om het ter plekke te regelen.

Seniorleden

Onze vereniging kent een verscheidenheid aan leden waarbij we in de statuten ook de categorie seniorleden benoemen.

Seniorleden zijn leden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en ten minste 20 jaar lid dan wel partnerlid zijn geweest en zich als senior lid bij het bestuur hebben aangemeld.

Graag wijzen we op deze status en zullen we de betreffende leden proactief gaan benaderen.

Afronding Doeshavenconcert 2023

Na het Doeshavenconcert is afgesproken dat de vrijwilligers, die hard aan het Doeshavenconcert hebben gewerkt, met Rudo Slappendel van de Stichting Jaarmarkt Leiderdorp een keer te gaan bowlen. Omdat dit, door omstandigheden, nog niet geregeld is kunnen de betrokkenen spoedig een appje ontvangen om samen tot een datumkeuze te komen.

Namens het bestuur,
Gerard Gerritsen
verenigingscommissaris