Opperdoes3.0 23.11 | Winterberging en melding lozing

Geplaatst op 25-09-2023  -  Categorie: AlgemeenMelding lozing verontreinigd bilgewater in de haven

Door een lid van onze vereniging werden we op zondag 17 september geattendeerd op stank in de haven. De overlast werd veroorzaakt door een dikke oliefilm gelardeerd met witte plakken vieze bilge-restanten, ingedikte olie of schroefasvet en water. De troep was te vinden van de J steiger tot aan de woonark van de familie van de Rest.

Niet alleen worden alle leden geconfronteerd met deze stank maar is er ook sprake van verontreiniging die opgeruimd moet worden. Moedwillig lozen is asociaal naar andere leden. Zij worden met overlast en kosten geconfronteerd.

Onverwachte situaties (plotseling vollopen van de boot) kunnen vervuiling veroorzaken. Het is noodzakelijk dat de veroorzaker van vervuiling zich bij de havenmeester meldt. Dan kan er actie worden ondernomen.

In dit specifieke geval van zondag 17 september verwachten we openheid van de veroorzaker zodat we kosten kunnen doorrekenen en kunnen achterhalen hoe herhaling kan worden voorkomen. Mocht er sprake zijn van moedwillig lozen is er sprake van een milieudelict. Heeft u aanvullende informatie kan deze vertrouwelijk (of anoniem) gedeeld worden met het bestuur.

In het algemeen:
• Houdt de bilge schoon en opgeruimd,
• Neem de moeite om regelmatig de bilge leeg te zuigen,
• Voor de zekerheid: de pomp staat naast de vuilwater-afzuiginstallatie,
• Laat afgewerkte olie niet onderin de boot lopen maar zuig hem op en lever hem in,
• Afgewerkte olie kan in de oliecontainer worden ingeleverd.

Namens het bestuur,

Gerard Gerritsen
verenigingscommissaris


Winterberging

PARKEERTERREIN

Het parkeerterrein wordt met ingang van 14 oktober 2022 afgesloten. Dan beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de winterberging. Wilt u er voor zorgen dat uw auto voor die tijd is weggehaald?


WINTERBERGING

Alle leden, die zich dit jaar hebben ingeschreven voor de winterberging op de wal en/of voor werkzaamheden in de loods, zijn ingepland. In de periode van 16 oktober tot en met 6 november worden zo’n 150 boten uit het water gehaald, afgespoten en op de kant gezet. Per dag zullen er niet meer dan 12 motorboten of 20 sloepen in behandeling genomen kunnen worden. Gelukkig konden alle aanvragen gehonoreerd worden.

Noteer in uw agenda op welke dag u bent ingepland en zorg ervoor dat u uw schip op die dag aanbiedt om op de wal gezet te worden. Indien u er onverhoopt zelf niet bij kunt zijn, dan kunt u uw schip de dag ervoor vanaf 16.00 uur afmeren nabij de kraan. Zorg ervoor dat er voldoende lange lijnen aanwezig zijn om uw schip te verplaatsen en denkt u ook nog even aan de foto waarop de singels op uw boot duidelijk zichtbaar zijn.

Voor de eigenaren van sloepen met een eigen verrijdbare bok: Vergeet de uitneembare steunen niet mee te nemen naar de haven. Indien uw boot is voorzien van een zogenaamde natte uitlaat: Wilt u, net als vorig jaar, gebruik maken van milieuvriendelijke antivries? De planningslijsten worden niet alleen gepubliceerd op de website van onze haven of via deze link, maar ook wordt er een kopie opgehangen in de hal van het verenigingsgebouw.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze planning, dan hoor ik dat graag van u. U kunt mij bellen op 06-52551361.

Frans van der Meer
voorzitter winterbergingscommisie


Beschikbaarheid schilderloods

Het is fijn om uw boot goed in de lak te hebben. Zoals u weet hebben we op de Doeshaven een uitgebreide schilderloods beschikbaar. Wilt u op korte termijn nog aan de slag hebben we (onder voorbehoud) nog weken beschikbaar.

2023: week 40, 41, 42, 43 en 44
2024: week 17, 18, 26, 27 en 28

Rien Slingerland
administratie