Opperdoes3.0 22.09 | Bestuursupdate

Geplaatst op 07-03-2022  -  Categorie: Algemeen

Het bestuur praat u even bij

Geacht lid,

Er is een aantal zaken aan de orde die het bestuur van de vereniging met u wil delen.

Frans van der Meer, beoogd opvolger van de voorzitter, heeft te kennen gegeven vanwege hem moverende redenen zijn functie neer te zullen leggen. Frans zal het bestuur verlaten. Wij betreuren zijn besluit zeer echter wij hebben begrip voor het genomen besluit. Wij wensen Frans het beste toe voor de toekomst.
De huidige voorzitter, Peter van Arkel, heeft in de Algemene Ledenvergadering van september 2020 bij zijn herbenoeming al aangegeven dat hij nog 1,5 jaar beschikbaar is. Hij treedt met andere woorden op 11 april af. De facto betekent dit dat vanaf die datum de voorzittersfunctie vacant zal zijn.

Bibi van der Kraan, verenigingscommissaris, zal eveneens terugtreden uit het bestuur. Zij kan ‘deze klus’ niet combineren met haar werk, hobby’s en haar rol als moeder van een gezin.
Wij vinden het jammer dat deze enthousiaste bestuurder ons gaat verlaten maar ook hier hebben wij begrip voor haar besluit.

De nieuwsbrief waarin het bestuur u informeerde over het vertrek van Leonie Treffers heeft veel stof doen opwaaien.
Dat was ook te verwachten en natuurlijk lopen de meningen van de leden over het genomen besluit uiteen. Sommige leden vinden het zonde dat Leonie Treffers ons verlaat. Anderen begrijpen het bestuur en zijn het met het besluit eens.

Leonie en het bestuur hebben bij het ‘scheiden der wegen’ gekozen voor mediation. Dat is een proces waarin partijen ervoor kiezen om in onderling overleg tot een voor beiden acceptabele scheiding van wegen te komen.
Daarin zijn we geslaagd. Handtekeningen zijn gezet en er is afgesproken, zoals gebruikelijk bij mediation, dat er geen mededelingen gedaan zullen worden over het proces en het bereikte resultaat. Voor geheimhouding hebben de deelnemers in persoon getekend. Bovendien is afgesproken dat de leden geïnformeerd worden door middel van een tekst die door beide partijen is samengesteld en goedgekeurd. Het bestuur zal zich uiteraard aan beide afspraken houden. Wij staan achter de tekst die rondgestuurd is en zullen ons niet verder uitlaten over de resultaten van de mediation. Afspraak is afspraak.
Dat legt wel beperkingen op. Het bestuur is immers niet in staat om vrijelijk te praten; iets dat zij overigens in haar rol als werkgever ook niet ‘kan maken’.

Een lichtpunt is dat het bestuur erin is geslaagd in de opvolging van Leonie Treffers te voorzien.
In een volgend bericht aan u zullen wij u hierover nader informeren.

Het spijt ons dat het zo loopt maar sommige dingen in het leven gaan anders dan dat je wilt.
Het bestuur vindt het echter correct en voelt zich gedwongen u over de huidige gang van zaken te informeren. Ook al omdat er nu sprake is van een onverwachte vacature op de positie van voorzitter.

Wanneer u vragen heeft kunt u deze via de mail aan ons stellen: rettizroov.[antispam].@doeshaven.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur