Opperdoes3.0 23.05 | Terugblik ALV en de toekomst

Geplaatst op 30-05-2023  -  Categorie: Algemeen

De start van een prachtig jaar

Terugblik ALV 2023

Op 17 april jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van WSV Doeshaven plaats in ons gezellige restaurant De Roef.  Aanwezig waren 98 stemgerechtigden die, al dan niet met hun partner, voor een gezellige sfeer zorgden. De vergadering stond in het licht van het afscheid van onze voorzitter Peter van Arkel, die zich als bestuurder zich langer dan 20 jaar heeft ingespannen voor onze vereniging. 

Ook de havencommissaris John Verhoogt nam na 25 jaar afscheid. Richard Pracht die tijdelijk de functie van verenigingscommissaris weer had opgepakt nam ook afscheid. Zij zijn door het bestuur en de leden in het zonnetje gezet. 

Nieuwe bestuurders

Kees Wassenaar, die al enige tijd meedraaide in het bestuur als vicevoorzitter, stelde zichzelf ter vergadering voor. De gedrevenheid van Kees om organisaties en mensen met elkaar te verbinden, sluit goed aan bij onze wensen voor de toekomst en de stabiliteit in het functioneren van de haven. Hij is met applaus ontvangen. 

Gerard Gerritsen heeft zichzelf tijdens de vergadering voorgesteld als verenigingsmens, die nog volop in het leven staat. Hij wil als verenigingscommissaris door het verenigingsleven een nieuwe wind laten waaien. Daarbij werd nadrukkelijk genoemd, dat hij daarbij hulp nodig heeft van de leden. Laten we hopen, dat hem dat gaat lukken. Houd 30 juni vrij, dan staat het Doeshavenconcert op de agenda.

We hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar vooral ook gekeken naar de toekomst en de belangrijkste thema’s, die hier een rol in gaan spelen. Daarnaast werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van hoe de vereniging ervoor staat.

Op dit moment bestaat het bestuur nog slechts uit 4 personen. Gezien de hoeveelheid bestuurswerk, is een 5e bestuurslid gewenst. Wij gaan de ledenlijsten nog eens doorlopen of er leden te vinden zijn met de juiste opleiding en skills. Die zullen wij actief gaan benaderen voor de functie.

Was je niet aanwezig bij de algemene Ledenvergadering, maar wil je toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? Download hier de notulen en de presentatie. Ben je benieuwd naar de foto’s klik dan hier.

Namens het bestuur,
John Visser
secretaris


ACTIVITEITENCOMMISSIE

De boten zijn al klaar voor het nieuwe seizoen en de zon doet steeds meer zijn best. Na een, door onder andere corona, lastige periode waarin niet veel mocht willen we de verenigingsactiviteiten weer op gaan pakken.

Als nieuwe verenigingscommissaris wil ik daarom de activiteitencommissie (opnieuw) opstarten. In eerste instantie zijn we op zoek naar mensen, die mee willen denken en draaiboeken willen maken. De gewenste draaiboeken zijn inclusief operationele en financiële uitwerkingen.

Natuurlijk zijn ideeën en wensen altijd welkom. Vooraleerst moeten we de “organisatie” opstarten.

Opperdoes REDACTIe

De Opperdoes redactie is wederom ijverig in de weer om ons mooie clubblad van inhoud te voorzien. Als het “schrijven in uw genen zit” gaan we graag in gesprek. Dus als u een leuk item heeft, bent u altijd welkom.

Doeshavenconcert

Op vrijdag 30 juni is het weer zover. Houd de agenda leeg, want deze avond wilt u natuurlijk niet missen. Het Doeshavenconcert belooft wederom een groot spektakel te worden.

Namens de redactie,
Gerard Gerritsen
verenigingscommissaris