Opperdoes3.0 21.12 | Oproep Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 08-09-2021  -  Categorie: Algemeen

Oproep Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden de leden van watersportvereniging Doeshaven opgeroepen aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op zaterdag 25 september 2021 in Sport- en Recreatiecentrum ‘De Does’, Amaliaplein 40 te Leiderdorp.
De aanvang is om 14.00 uur.


Agenda

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19-09-21
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020
6. Financieel Jaarverslag 2020 en begroting 2021
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Jubilea

Pauze

11. Bestuursmededelingen
12. Voorstellen van het bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting


Toelichting bij de agendapunten

4, 5 en 6: Alle documenten in relatie tot de hiervoor genoemde agendapunten zijn beschikbaar op onze besloten ledenpagina in ‘Mijn Doeshaven’. Klik hier voor de besloten pagina. Mocht u om onoverkomelijke redenen niet in staat zijn deze documenten via de website te raadplegen, dan kunt u contact opnemen met Rien Slingerland, administratie (071 889 00 67). Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.

12: Voorstellen van het bestuur. Indien van toepassing zullen deze uiterlijk 1 week voor de vergadering op ‘Mijn Doeshaven’ of in geprinte vorm via Rien Slingerland ter beschikking worden gesteld.

Let op! Vanwege de coronacrisis vindt de vergadering plaats op een locatie waar de 1,5 meter-norm gehandhaafd kan worden. Dat zal in een sporthal zijn. Teneinde te voorkomen dat de vloer beschadigd wordt (met alle kosten voor de vereniging van dien) verzoeken wij u platte schoenen met zachte zolen te dragen. Wij zullen ter plaatse erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Namens het bestuur,

Peter van Arkel
Voorzitter


HOUD AFSTAND, MIJD DRUKKE LOCATIES EN BLIJF GEZOND.