Opperdoes3.0 21.06 | Wijziging datum ALV en ligplaatsbeleid

Geplaatst op 08-06-2021  -  Categorie: Algemeen

Wijziging datum ALV en ligplaatsbeleid

Wijziging datum ALV

Beste leden van watersportvereniging Doeshaven,

Een paar weken geleden meldde ik u dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging gehouden zou worden op zaterdag 18 september. Omdat wij er helemaal niet zeker van kunnen zijn dat tegen die tijd het coronatijdperk definitief achter ons ligt, heeft het bestuur er nogmaals voor gekozen de ALV in sportcentrum De Does te houden.

Echter, bij nader inzien blijkt de zaal op 18 september niet beschikbaar te zijn. Daarom zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar zaterdag 25 september, 14.00 uur. Noteert u deze nieuwe datum alstublieft in uw agenda en haal de achttiende door!

Indien het versoepelen van de COVID-maatregelen het toch mogelijk maakt, dan houden we diezelfde dag ’s avonds een feest. Om het ’gewone’ verenigingsleven met elkaar weer op te pakken.

Uiteraard onder voorwaarde dat corona ons dat toestaat. Maar daar zijn we inmiddels wel aan gewend.


Ligplaatsbeleid

De laatste tijd zien we een toenemende, levendige handel in recreatievaartuigen. Vanwege corona besluiten veel mensen de vakantie in Nederland door te brengen met als gevolg een toenemende vraag naar jachten, sloepen, zeilschepen enzovoort. In uiteenlopende maten gaan ze in een mum van tijd van de hand.

Dat is goed voor de sector en onze haven, maar er zit ook een keerzijde aan deze medaille. Namelijk een tekort aan ligplaatsen. Dat zien wij bij veel verenigingshavens en ook bij de onze. Rien heeft het er druk mee om alle mutaties in goede banen te leiden.

Er zijn leden die menen dat zij hun schip met de ligplaats kunnen verkopen. Laten we daar duidelijk in zijn. Dat is tegen de regels zoals die in het havenreglement zijn vastgelegd.

Wanneer u uw schip verkoopt, kunt u de ligplaats gedurende de opzegtermijn van 3 maanden gebruiken. Ook de koper kan de box dan nog innemen. Nadien vervallen de rechten en gaan wij kijken of de wachtlijst – waarvoor strenge regels gelden – soelaas biedt. Zo niet, dan zal men voor het betreffende schip een ligplaats elders moeten vinden.

Ook verhuur van de box is tegen de regels. Dat is statutair verboden. Dus de box aanhouden en een regeling treffen met de koper in niet reglementair. In dergelijke gevallen zal het bestuur de box ontruimen en ter beschikking stellen aan het lid dat volgens de wachtlijst aan de beurt is. Eerlijk is eerlijk.

Kortom, wanneer een verkoper zegt dat bij verkoop de ligplaats meegenomen kan worden is er sprake van misleiding. De koper zou dat als argument kunnen aandragen om de koop te ontbinden.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren en wens u allen een mooi vaarseizoen en een behouden vaart toe.

Namens het bestuur,

Peter van Arkel
Voorzitter


Leestip

Wel of niet doorvaren bij ‘rood en groen’? Lees er alles over op op de website van varendoejesamen.nl

HOUD AFSTAND, MIJD DRUKKE LOCATIES EN BLIJF GEZOND.