Opperdoes3.0 20.06 | ALV, verenigingsgebouw en meer!

Geplaatst op 16-05-2020  -  Categorie: Algemeen

ALV, verenigingsgebouw en meer!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals u weet heeft de Algemene Ledenvergadering die voor 20 april in de agenda stond vanwege het coronavirus geen doorgang kunnen vinden. Nederland heeft te maken met een pandemie en de regering heeft besloten dat grotere bijeenkomsten zoals de ALV verboden zijn.
Omdat deze pandemie naar het zich laat aanzien voorlopig nog niet onder controle is, kunnen verenigingen hun ALV niet organiseren binnen de wettelijk gestelde termijn van 6 maanden na beëindiging van het verenigingsjaar. Om die reden heeft de kamer de tijdelijke Corona-spoedwet goedgekeurd.

Die wet biedt verschillende opties. Verenigingen worden toegestaan via elektronische weg te vergaderen (al dan niet met de mogelijkheid om met behulp van een stem-tool ter vergadering te stemmen) of hun ALV in de gebruikelijke vorm met maximaal 4 maanden uit te stellen. Dat houdt in dat de ALV voor 1 november plaats zou moeten vinden.

Het bestuur heeft voor dat laatste gekozen. Ten eerste omdat een grote vergadering via ‘Zoom’, ‘Teams’ of een andere app een ingewikkelde aangelegenheid is en ten tweede omdat het bestuur de ALV een belangrijk ontmoetingsmoment vindt.
Wel zullen de financiële cijfers over 2019 zeer binnenkort aan de kascontrolecommissie ter goedkeuring worden voorgelegd.

Als voorlopige datum voor de uitgestelde ALV hebben wij maandag 21 september gekozen. De ontwikkeling van het virus moet dat natuurlijk wel mogelijk maken. Het bestuur volgt uiteraard de richtlijnen van de regering en het RIVM.
De stukken zullen u tijdig, dat wil zeggen binnen de in de statuten gestelde termijn, worden toegestuurd.


VERENIGINGSGEBOUW

Naar verwachting mogen restaurants en cafés onder voorwaarden per 1 juni weer open. Voor een verenigingskantine als De Roef is dit pas per 1 september, dit geldt ook voor het terras. Dat wij De Roef heel pretentieus ‘ons havenrestaurant’ noemen, doet daar niets aan af. Het criterium is de wijze van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke toiletten en douches weer open. We volgen de ontwikkelingen op de voet en hopen dat de ketting, waarmee de deuren van het verenigingsgebouw zijn afgesloten, er dan voorgoed weer af kan.


VISSEN IN DE JACHTHAVEN

Regelmatig wordt door leden gevraagd of het is toegestaan om in de jachthaven te vissen. Er worden situaties gemeld waarbij de wijze van vissen en de plekken waar dat gedaan wordt, kans op beschadiging aan de boten oplevert. Dit laatste is uiteraard onacceptabel en daarom wordt het volgende standpunt ingenomen:

Vissen in de jachthaven is in principe niet verboden voor onze leden, maar is uitsluitend toegestaan vanaf de eigen boot of vanaf de kop van de hoofdsteigers en dan wel naar het midden van de haven toe. Met andere woorden; er mag niet gevist worden tussen de boten of vanaf de vingerpieren. Met deze simpele, niet al te zeer beperkende regels hopen we de vissers onder de leden voldoende tegemoet te komen en duidelijkheid te verschaffen, maar bovenal schade en/of overlast te voorkomen.


FIETSENSTALLING EN WEESFIETSEN

Veel van onze leden pakken de fiets om naar de haven te komen. Dat is een prima start van het weekend, om een leuke dag te gaan varen of om gewoon even bij de boot te gaan kijken. Na het bezoek aan de haven gaan we ook weer met de fiets naar huis. Dit is de basis waarop ooit de capaciteit van de fietsenstalling is berekend.
In de fietsenstalling staan echter een groot aantal fietsen die niet als zodanig gebruikt worden. Met andere woorden: die fietsen zijn gestald door leden om ze vooral niet mee naar huis te hoeven nemen. Het gebruik als permanente stalling is echter nooit de bedoeling geweest. Daar gaan we wat aan doen.

Op dit moment zien we dat fietsen en bromfietsen nogal eens ‘zomaar ergens neergekwakt’ worden omdat er geen plek meer is in de fietsenstalling. Tot op zekere hoogte begrijpelijk, want de capaciteit van de fietsenstalling is zeker niet toereikend met al die ‘weesfietsen’. Daarnaast is deze rommelige situatie ook alles behalve wenselijk. Fietsen en bromfietsen op plekken die feitelijk als doorgang dienen, in het bijzonder voor hulpdiensten. Maar ook het feit dat we voldoende afstand tot elkaar moeten kunnen houden is voor ons reden om actie te nemen door onder andere de stallingcapaciteit uit te breiden.
In de loop van de volgende week zal extra stallingcapaciteit voor fietsen gerealiseerd worden ter plaatse van de loods en vuilcontainer.
Na deze uitbreiding zullen we gaan handhaven op het wildparkeren van fietsen. De langdurig gestalde weesfietsen zullen geregistreerd worden en de bezitter zal gemaand worden actie te ondernemen. Als de ‘weesfiets’ niet verwijderd wordt, dan gaan wij u daar een handje bij helpen. Dit onder het motto “fiets fout, fiets weg…..”.


Houd afstand, mijd drukke locaties en blijf gezond.

Het bestuur