Opperdoes3.0 20.05 | Corona-update

Geplaatst op 28-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Corona-update

Aan de leden van wsv Doeshaven

Hierbij sturen wij u een korte update van de situatie op de jachthaven.

Onze haven mag onder strikte voorwaarden openblijven, met kans op sluiting door de burgemeester wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd. Het bestuur heeft met de burgemeester afspraken gemaakt omtrent de manier van werken en de controle daarop.
Er wordt zowel door de gemeente als door het bestuur gecontroleerd op naleving van de regels.

De tewaterlatingen verlopen volgens plan. Het aantal mensen dat tegelijkertijd op de haven aanwezig is, is beperkt en de aanwijzingen van de havenmeester (en vrijwilligers) worden goed opgevolgd. De havenmeester zal de resterende booteigenaren tijdig informeren over datum en tijdstip van tewaterlating.

De sanitaire ruimten worden tijdelijk afgesloten. Er wordt gewerkt aan een plan waarbij zowel de 1,5 meter-richtlijn als de aangepaste hygiënemaatregel gewaarborgd kan worden.
Voor vertrek dus thuis nog even naar het toilet. De JBK-opwaardeerautomaat en het mededelingenbord blijven bereikbaar. De Roef blijft uiteraard gesloten.
In de praktijk houdt dit in dat het havengebouw vanaf het ‘halletje’ geheel afgesloten zal zijn.

De haven blijft voor de eigenaar van een boot toegankelijk. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die zich aan alle richtlijnen van de overheid houdt. Niet meer dan 3 personen bij elkaar en natuurlijk minimaal 1,5 meter afstand. Loop vanaf de auto rechtstreeks naar uw boot en wacht even tot de steiger leeg is en u zonder ontmoeting door kunt lopen.

Wanneer uw aanwezigheid op de haven niet noodzakelijk is houdt u zich dan aan het advies van de regering en blijf thuis!!
We doen dit met elkaar om Nederland weer beter te maken, om onze ouderen, kwetsbare mensen en ons zorgstelsel te beschermen.

Houd afstand en blijf gezond!
Het bestuur