Opperdoes3.0 20.04 | Corona; tewaterlating, de ALV en meer!

Geplaatst op 24-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Corona aangescherpte maatregelen

Aan de leden van wsv Doeshaven

De maatregelen die door de overheid worden genomen om de Coronacrisis het hoofd te bieden hebben voor iedereen steeds grotere gevolgen. En daarmee ook voor onze vereniging.

Juist op het moment dat we de schepen weer te water willen laten en wij ons verheugen op een mooi vaarseizoen, heeft de regering verdergaande maatregelen aangekondigd.

Voor de tewaterlating betekent dit dat die op aangepaste wijze plaats zal vinden. Wij hebben hierover contact gehad met de burgemeester van Leiderdorp en het volgende is besloten:

• De tewaterlatingen worden gespreid uitgevoerd zodat het aantal mensen dat tegelijkertijd op de haven aanwezig is zoveel mogelijk wordt beperkt
• De aanwijzingen van de havenmeester moeten worden opgevolgd
• Er wordt een zo klein mogelijk aantal vrijwilligers ingezet (maximaal 4 medewerkers op de grond plus machinist in de cabine)
• Vrijwilligers uit de risicogroep (>70 jaar of ziekte onder de leden) worden niet opgeroepen
• De eigenaar van het schip, indien aanwezig, houdt ruime afstand
• De afstand onderling is minimaal 1,5 meter maar liever meer (met krijt is op het asfalt aangegeven hoe groot 1,5 meter is)
• Rondhangen is niet toegestaan. Wanneer uw aanwezigheid niet noodzakelijk is blijf dan thuis

De havenmeester zal de booteigenaren tijdig informeren over datum en tijdstip. Er zal zowel door de gemeente als door het bestuur worden gecontroleerd op naleving van de regels. Wanneer deze onverhoopt niet worden opgevolgd stoppen we met de tewaterlating.

De haven blijft voor de eigenaar van een boot toegankelijk, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij zich aan alle richtlijnen van de overheid houden. Niet meer dan 3 personen bij elkaar en natuurlijk minimaal 1,5 meter afstand. Loop vanaf de auto rechtstreeks naar uw boot en wacht even tot de steiger leeg is en u zonder ontmoeting door kunt lopen. De havenmeester zal aanwezig zijn, maar op afstand. Het betreden van het kantoor is verboden.

Sanitair. Er zal een aantal wasbakken worden gesloten omdat die binnen 1,5 meter van elkaar geplaatst zijn. Dat geldt overigens ook voor toiletten en douches. De Roef blijft uiteraard gesloten.

Alhoewel wij geen grote vraag verwachten, gaat de verkoop van diesel door. Er wordt van u verwacht dat de aanwijzingen van de havenmeester daarbij strikt worden opgevolgd.

De Algemene Ledenvergadering wordt tot nader order uitgesteld. Houd u er rekening mee dat de vergadering ná het vaarseizoen plaatsvindt. Dat is overigens niet conform de statuten waarin wordt bepaald dat de ALV binnen 6 maanden na afloop van het betreffende verenigingsjaar plaats moet vinden. Nood breekt echter wet; wij zien geen andere oplossing.

Het bestuur begrijpt dat deze boodschap aankomt. Maar zoals gezegd geven wij gehoor aan de richtlijnen van de rijks- en gemeentelijke overheid die niet vrijblijvend zijn. We doen dit met elkaar om Nederland weer beter te maken, om onze ouderen, kwetsbare mensen en ons zorgstelsel te beschermen.

Tot slot: ook de Opperdoes wordt tot nader order uitgesteld. Er zijn op dit moment te veel onzekerheden – ook voor wat betreft de relevantie en actualiteit van de inhoud - om de oorspronkelijke planning aan te kunnen houden.

Houd afstand en blijf gezond!

Het bestuur