Opperdoes3.0 20.01 | Vaar (be)wijs! en veel meer

Geplaatst op 19-02-2020  -  Categorie: Algemeen

Vaar (be)wijs! en veel meer

CURSUS VAARBEWIJS

De activiteitencommissie van de Doeshaven organiseert de cursus Vaarbewijs deel 1.
De cursus zal gegeven worden op vijf nog nader te bepalen avonden in de maanden maart/april en zal plaatsvinden in De Roef.
De cursusavonden starten om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur.

Hans Zijl van HaZet Vaaropleidingen zal – nadat hij onlangs al de zeer succesvolle marifooncursus gaf – ook deze cursus verzorgen.
De speciale Doeshavenprijs voor deze cursus is € 150,- p.p. en is inclusief:
• de lesmaterialen (schrijfgerei, lesboek en cd-rom met oefenvragen voor het examen); en
• een kopje koffie in de pauze
maar exclusief examen en de vaarbewijspas. Het examen kost € 42,-, de pas kost € 10,-. Het examen moet men individueel reserveren bij het CBR via deze link

Bent u wijs en heeft u interesse in deze cursus, geef u dan op via eissimmocnetietivitca.[antispam].@doeshaven.nl. Zodra wij genoeg aanmeldingen hebben, zullen wij de cursusdata bekend maken.

Bent u (straks) in het bezit van Vaarbewijs 1 en heeft u ook interesse in Vaarbewijs 2? Dan kunt u dat ook alvast kenbaar maken. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10 personen) zullen wij deze cursus in het najaar organiseren.


MIDWINTER-BINGO!

In de aanloop naar het voorjaar nodigt de activiteitencommissie u van harte uit voor een gezellige Midwinter-Bingo.

Heeft u zin in een gezellige bingo en wilt u ook leuke en mooie prijzen winnen? Kom dan a.s. zondag 23 februari naar De Roef voor de Midwinter-Bingo.

In 6 spelrondes met vele leuke prijsjes en prijzen, werken we toe naar een leuke hoofdprijs! De Roef is geopend en de kaartverkoop start vanaf 12.30 uur. De eerste bingo-ronde start om 13.00 uur. Eén set bingo-kaarten voor alle rondes kost slechts € 12,50.

Graag tot zondag!


ALV 2020

Onze Algemene Ledenvergadering 2020 op maandag 20 april a.s. staat natuurlijk al in uw agenda. De definitieve agenda volgt binnenkort, maar een van de vaste agendapunten zal de bestuursverkiezing zijn.

Dit jaar loopt de termijn van de voorzitter af. Tijdens de vorige ALV hebben we een uitgebreide oproep gedaan aan de leden of zij wilden nadenken over een eventuele functie in het bestuur, i.c. de opvolging van Peter als voorzitter van het bestuur. Hier zijn geen reacties op gekomen. Wij vragen ons af of er werkelijk niemand is die hiervoor interesse heeft.

Wilt u weten wat e.e.a. inhoudt, neem dan eens vrijblijvend contact op met Peter van Arkel (06-1176 0969).


INFO-TIP!

Er zijn ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van het lozen van toiletwater. Lees er meer over op de website van waterrecreatie nederland.