Opperdoes3.0 19.16 | Nieuwjaarswensen en heel veel meer!

Geplaatst op 24-12-2019  -  Categorie: Algemeen

Nieuwjaarswensen en heel veel meer!

FEESTGROET VAN DE VOORZITTER

Beste allemaal,

Van sommige vrienden ontvangen we rond deze tijd complete digitale kunstwerken. Herten die spontaan gaan huppelen als je er op klikt en kerstmannen die gezellige liedjes staan te zingen. Er zat er zelfs eentje bij met dansende kerstbomen.

Wij zijn daar niet zo van. Beter gezegd: ik heb de handigheid niet om dit soort dingen te maken. Ik hou het dus gewoon, maar niet minder welgemeend.

Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een voorspoedig en bovenal gezond 2020! Met veel vaarplezier en heel erg mooi weer!

Ook namens het bestuur,
Peter van Arkel


NIEUWJAARS RECEPTIE

Namens het bestuur bent u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van onze watersportvereniging. Zoals gebruikelijk vindt die plaats in ‘De Roef’ op de tweede zondag van het nieuwe jaar.

Zondag 12 januari 2020 vanaf 15.00 uur zien we u graag om elkaar de hand te schudden, goede wensen uit te wisselen en het glas te heffen.


ONTWIKKELINGEN IN ‘DE ROEF’

We zijn verheugd te kunnen melden dat we een horecamanager gevonden hebben die net als wij de potentie van De Roef en onze watersportvereniging ziet!

Bert de Kroon gaat zijn kennis en kunde inzetten om leiding te geven aan de te werven keuken- en restaurantmedewerkers.

Gedurende de wintermaanden zal De Roef voornamelijk open zijn tijdens de kaartmiddagen, kooravonden en evenementen van de activiteitencommissie.

Wanneer het vaarseizoen van start gaat, zullen we weer terecht kunnen om iets te eten of gezellig bij te praten onder het genot van een drankje.

Een eerste kennismaking met Bert is al mogelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari.


INDEXATIE TARIEVEN 2020

Gelijk aan andere jaren zal begin januari de facturatie voor het kalenderjaar 2020 plaatsvinden. Uw factuur voor 2020 zal hoger zijn dan vorig jaar. Als gevolg van benodigde en toegepaste prijsindexatie zullen de tarieven voor 2020 met gemiddeld 2,8% stijgen. Binnenkort zullen de nieuwe tarieven voor de individuele diensten en producten op onze website gepubliceerd worden.


DIGITAAL FACTUREREN

Met ingang van 2020 gaan wij digitaal factureren. Waarom? Digitaal factureren heeft voor de vereniging veel voordelen. Het bespaart tijd en is milieuvriendelijker omdat uw factuur niet meer uitgeprint wordt én de vereniging de bezorgkosten uitspaart.

Met de facturatie van de winterberging hebben wij reeds, bij wijze van proef, de facturatie digitaal uitgevoerd. Deze proef was een succes en heeft ons overtuigd dit door te zetten voor de algehele facturatie. Het werkt als volgt: alle leden waarvan wij het e-mailadres hebben (dat is het e-mailadres waarop u nu deze nieuwsbrief heeft ontvangen) zullen begin 2020 hun factuur per e-mail ontvangen.

De verdere afhandeling v.w.b. de handmatige betaling of automatische incasso blijft gelijk aan die van eerdere facturaties.

Voor het geval u uw factuur kwijt bent of nog eens wilt inzien; u kunt deze – ook van eerdere jaren – altijd terugvinden in MijnDoeshaven. Wilt u voortaan óók uw factuur digitaal ontvangen, zorg dan dat wij uw e-mailadres hebben. U kunt in MijnDoeshaven uw gegevens checken en eventueel zelf uw e-mailadres opgeven of wijzigen. Helpt u ons mee om kosten te besparen en een beetje aan het milieu te denken?


DOESHAVENLEDENPAS VERVALT

Per 2020 stoppen we met de uitgifte van de jaarlijkse Doeshavenledenpas.

Het op dit moment ontbreken van nut en noodzaak en daadwerkelijk toegevoegde waarde van de ledenpas heeft het bestuur hiertoe doen besluiten.


ALV 2020 - VOORAANKONDIGING

Noteer alvast in uw nieuwe agenda: maandag 20 april a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van watersportvereniging Doeshaven plaatsvinden in De Roef. De aanvang is om 20.00 uur.


UITGAANS-TIP!

Nieuwjaarsconcert van het Doeshavenkoor op zaterdag 18 januari 2020 vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk te Leiderdorp!

Zie voor meer info en het bestellen van kaarten www.doeshavenkoor.nl of bel met Peter van de Laar op telefoonnummer 06 402 83 554.


INFO-TIP!

De provincie Flevoland gaat de komende vier jaar alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen opknappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. Inmiddels is gestart met het onderhoud van de bruggen en sluizen in Flevoland. Meer informatie vindt u op de website van waterrecreatienederland.nl