Opperdoes3.0 19.13 | Winterberging

Geplaatst op 05-10-2019  -  Categorie: Algemeen

Winter is coming!

WINTERBERGING

Alle leden die zich dit jaar ingeschreven hebben voor de winterberging op de wal zijn ingepland. Het planningsschema is te vinden op de website. Om de planning in te zien klik hier of ga naar www.doeshaven.nl en klik in het menu op "Leden" en kies vervolgens voor de rubriek "Documenten". In de categorie 'actuele lijsten' klikt u op 'winterberging dagindeling 2019-2020'. Noteer in uw agenda op welke dag u ingepland bent en zorg ervoor dat u uw schip op die dag aanbiedt om op de wal gezet te worden. Denkt u er nog even aan om een foto van de boot in de singels zichtbaar voor het raam te hangen.

Doesbrug leiderdorp bediend t/m 27 oktober

Ook voor 2019 heeft de gemeente Leiderdorp besloten om de periode van reguliere brugbediening van de Doesbrug te verlengen tot en met zondag 27 oktober aanstaande.

 

LANGER KOST IETSJE MEER

Even iets in herinnering brengen. Tijdens de ALV van 2018 is het bestuursvoorstel aangenomen om schepen, die te lang zijn voor de box waarin zij liggen, extra te belasten. Voorafgaand aan de ALV is toelichting hierop in uitgebreide vorm verschenen in de Opperdoes en na te lezen onder Mijn Doeshaven.
Nog even kort samengevat: de vereniging is van mening dat de gebruiker betaalt. In dit geval, als de boot (met uitsteeksels en aanhangsels) buiten de box uit steekt, dan dient er ofwel gewisseld te worden naar een passende ligplaats óf er dient een extra tarief betaald te worden voor de lengte die het schip uitsteekt. Schepen zullen maximaal 1 meter buiten de box mogen uitsteken. In het geval dit voor u van toepassing is, zult u binnenkort een extra factuur ontvangen voor het jaar 2019. Volgend jaar zal dit direct met de facturatie van 2020 gebeuren.