Opperdoes3.0 19.09 | Vacature Penningmeester

Geplaatst op 16-04-2019  -  Categorie: Algemeen

Vacature Penningmeester

Binnen het bestuur van watersportvereniging Doeshaven is de functie van penningmeester vacant. Wij zijn op zoek naar een penningmeester (v/m) die deel wil gaan uitmaken van het huidige bestuur.

Samen met de voorzitter en secretaris en de haven- en verenigingscommissaris vormt de penningmeester het bestuur van onze vereniging. De taken van de penningmeester (PM) bestaan, in de brede zin van het woord, uit het beheren van de financiën van de vereniging. Daarnaast bepaalt zij/hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt zij/hij het beleid naar een financieel overzicht waarbij met name de meerjarenplanning van belang is. De PM werkt hierbij nauw samen met onze administrateur en de Financiële Adviescommissie.

De Taken van een Penningmeester

Aangezien de PM verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven, is het van groot belang dat deze beschikt over een goed financieel inzicht. De PM werkt met Ecaptain, een online CRM platform waarin (o.a.) het leden- en relatiebeheer, maar ook de facturatie en boekhouding wordt bijgehouden. De PM is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en diens taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Daarbij kun je denken aan werkzaamheden zoals o.a.
• de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
• het beheren van de rekening en de kas van een organisatie
• de ledenadministratie van de vereniging
• het debiteuren- en crediteurenbeheer
• belastingaangiftes & -aanslagen verwerken
• financiële verslagen zoals jaarverslagen of jaarrekeningen
• het maken van periodieke begrotingen
• het afsluiten van relevante verzekeringen
• het tekenen van betaalopdrachten
• het bijwonen van bestuursvergaderingen
• overige financiële besluiten en werkzaamheden

Best een flinke klus, maar een deel van de operationele taken zijn gedelegeerd aan onze administrateur.

Welke kwaliteiten heeft een penningmeester?

Naast een goed financieel inzicht is de PM een team player en beschikt de PM over organisatievermogen, (enige) bestuurlijke ervaring en goede communicatieve vaardigheden.

Wellicht ben jij degene die we zoeken, dus heb je interesse? Neem dan eens vrijblijvend contact op voor nadere informatie. U kunt zich wenden tot de voorzitter die bereikbaar is op telefoonnummer 06 11760969.

Peter van Arkel,
Voorzitter