Doeshaven Opperdoes 3.0 maart 2018 (Nieuwsbrief 18.04)

Geplaatst op 29-03-2018  -  Categorie: Algemeen

In deze nieuwsbrief:
- De Roef
- Algemene Ledenvergadering
- Vergunning ligplaats woonark

- Einde winterberging
- Fietsen op de haven
- Korte berging
- Getuige gezocht

De roef

Het komende Paasweekend is De Roef open op zaterdag, zondag en maandag van 13:00 – 20:00 uur.
Op zaterdag 7 april, wanneer de “boten op bok” weer te water gaan is De Roef open vanaf 9:00 uur. U kunt dan terecht voor een gezellig bakkie koffie. Om 10:00 uur, als ook de bergers koffie drinken, hebben we er een lekkere appelpunt met slagroom bij.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van watersportvereniging Doeshaven zal op maandag 16 april a.s. gehouden worden in het havenrestaurant De Roef, Boomgaardlaan 16 te Leiderdorp. Leden van WSV Doeshaven zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Vergeet niet uw lidmaatschapspas 2018 mee te nemen. Zonder lidmaatschapspas 2018 géén stem. Om 20.00 uur zal de voorzitter de vergadering openen.
De oproep en agenda van deze ALV is aan alle leden per brief verstuurd. De oproep, agenda, diverse verslagen en bestuursvoorstellen kunt u vinden onder Mijn Doeshaven
Het bestuur

 

Vergunning ligplaats woonark

Zoals u weet bereikt onze havenmeester op 24 augustus a.s. de pensioengerechtigde leeftijd. Het bestuur streeft ernaar tegen die tijd een vervanger voor Dick gevonden te hebben.  In verschillende bladen en op diverse sites hebben advertenties gestaan waarin het bestuur geïnteresseerden oproept zich te melden. Dit alles betekent niet dat Dick afscheid van de Doeshaven gaat nemen. Zoals op de ALV nader toegelicht zal worden zal Dick als toezichthouder aan de vereniging verbonden blijven. Om deze toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen is het zeer gewenst dat hij op de jachthaven woonachtig blijft. Bij de laatste herziening van het bestemmingsplan W4 heeft het bestuur de wens geuit een tweede bedrijfswoning in de vorm van een woonark in de haven te mogen leggen. Deze wens is gehonoreerd en inmiddels is de vergunning verleend. U heeft daarover kunnen lezen in de krant. Op dit moment is Dick druk bezig een ark te vinden.
Tijdens de ALV hopen wij nadere mededelingen te kunnen doen.
Namens het bestuur,
Peter van Arkel

Einde winterberging

Leden die gedurende de winterperiode een andere ligplaats ingenomen hebben, dienen deze tijdelijke ligplaats uiterlijk maandag 2 april weer vrijgemaakt te hebben.
Zaterdag 7 april a.s. is het 'Sloepenzaterdag'. Op die dag worden vanaf 9.00 uur alle sloepen en andere boten op een kar of op een trailer weer te water gelaten. Moet u even wachten? Geen probleem: havenrestaurant De Roef is die dag geopend vanaf 9.00 uur voor bijvoorbeeld een verse kop koffie met een punt appelgebak.
Het te water laten van de overige schepen zal vanaf maandag 9 april plaatsvinden. We starten die maandag aan de kant van de hoofdingang. De daarop volgende dagen dat de boten te water worden gelaten zijn woensdag 11 april en vrijdag 13 april, met een eventuele uitloop naar maandag 16 april.
U wordt een dag van tevoren gebeld. Indien u om dringende redenen niet aanwezig kunt zijn, dient u dit tijdig aan de havenmeester (071-5894379) door te geven. Zorg wel voor voldoende landvasten en stootwillen. Er is bij de kraan niet voldoende ruimte om alle schepen af te meren. Indien er niet voldoende schepen wegvaren moeten wij dubbel gaan afmeren. Alle boten moeten uiterlijk in de avond na het te water laten naar hun box worden gevaren. Indien wij uw boot moeten wegslepen zijn daar kosten aan verbonden. Wat betreft de plek waar uw schip gestaan heeft kunnen we duidelijk zijn: het moet schoon zijn, geen lege blikken of andere rommel achterlaten. Trappen en ladders niet aan bokken of lantarenpalen vastzetten, maar gewoon mee naar huis nemen.
Tips:
- Zorg dat uw accu is opgeladen en, zeker als u er zelf niet bij bent, dat de boordkranen/afsluiters dicht staan!!
- Zorg ervoor dat uw eigen naam duidelijk op uw sloepenbok of trailer staat en markeer op de bok wat de voor- en achterzijde is.
- Losse onderdelen zoals bijv. de schroefpoten dient u mee naar huis te nemen om zoekraken te voorkomen.
- In verband met het stapelen en de opslag géén trapjes of andere losse zaken aan de bootbok of trailer vast maken.
NB. Na de winterberging zal het parkeerterrein nog enkele dagen dicht blijven om nieuwe belijning aan te brengen. Bij droog weer is het parkeerterrein vanaf 20 april weer beschikbaar om uw auto te parkeren.
De winterbergingscommissie

 

Fietsen op de haven

Na vrijdag 6 april a.s. is het fietsen op de looppaden van het haventerrein (lees: op de paden ná de loophekken) niet meer toegestaan!
Het fietsenhok zal rond 30 maart opgeschoond worden van weesfietsen waarvan duidelijk is dat deze niet (meer) gebruikt worden.

 

Korte berging

Maandag 23 april a.s. zullen de schepen voor de korte berging uit het water gehaald worden. De korte berging duurt 3 weken. Maandag 14 mei eindigt de korte berging en gaan alle schepen weer te water.
Er is plaats voor maximaal 12 schepen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u zich aanmelden, stuur dan een email naar de administratie (Rien Slingerland): eitartsinimda.[antispam].@doeshaven.nl

 

Getuige gezocht!

Wij hebben op dinsdag 24 oktober 2017 ons schip de ‘Klopyacht’ bij de kraan op De Doeshaven afgemeerd, daar ons schip op woensdag 25 oktober gehellingd zou worden voor de winterberging. Bij aankomst in de ochtend van 25 oktober op de haven, constateerden wij tot onze verbazing dat onze boot in de kraan hing met een fikse schade aan stuurboord (een flinke deuk, een diepe kras en een afdruk van een kabelaring). E.e.a. moet veroorzaakt zijn door een medewatersporter op dinsdag na 16.00 uur. Echter men heeft geen naam of telefoonnummer achtergelaten.
NIET SPORTIEF van deze schipper. Een fout kunnen we allemaal maken, maar neem je verantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat alle mede-schippers in De Doeshaven verzekerd zijn, dus had een en ander netjes opgelost kunnen worden. Nu waren wij genoodzaakt aangifte te doen bij de politie te Leiderdorp.
Heeft u iets gezien of (in de wandelgangen) gehoord? Dan horen wij graag van u; wij loven een BELONING uit van €150,- voor de gouden tip.
Rob & Joke Klop
(adres bekend bij de redactie)